«Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Με την υπ.αρ.215/11 απόφαση του το Δ.Σ Οιχαλίας πρότεινε την υποβολή αιτήματος του Δήμου για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου του λαογραφικού μουσείου Τ.Κ. Κόκλας »της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου Δήμου Οιχαλίας, προϋπολογισμού 159.900,00 €, στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»,«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.), Άξονας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», Μέτρο 323. Μακάρι το Δώριο να εντασσόταν στην περιοχή του Δήμου μας προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη πολιτιστική διαχείριση καθώς αποτελεί γεωγραφική συνέχεια της περιοχής μας...
Share on Google Plus

About kyparissiotis