Οι μισές αγροτικές περιοχές έχουν πρόσβαση σε γρήγορο Ίντερνετ

Τις δυνάμεις της με άλλα 23 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και την ύπαιθρο, ένωσε η Ελλάδα.

Η χώρα μας δεσμεύτηκε μαζί με άλλα 23 κράτη-μέλη για την περαιτέρω ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα, υπογράφοντας τη Διακήρυξη “A smart and sustainable digital future for European agriculture and rural areas”. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη, μόνο το 47% των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε γρήγορη ευρυζωνική συνδεσιμότητα, γεγονός που καθυστερεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα. Ο αποκλεισμός αγροτικών περιοχών από την ευρυζωνική συνδεσιμότητα, σημαίνει ότι ορισμένες κοινότητες δεν είναι σε θέση να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη από την κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση, που φέρνει η ψηφιοποίηση. Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες, που συμβάλλουν στην αποδυνάμωση των αγροτικών περιοχών και στην αύξηση της μέσης ηλικίας του αγροτικού πληθυσμού”, αναφέρει η Διακήρυξη.

Η Ελλάδα υπέγραψε τη διακήρυξη για το “ψηφιακό μέλλον, την ευρωπαϊκή γεωργία και την ύπαιθρο”Οι 24 χώρες, που τη συνυπογράφουν, δεσμεύονται να συνεργαστούν προκειμένου να ενθαρρύνουν τη στήριξη της έρευνας σε τομείς, όπως η “ευφυής” γεωργία και η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων. Επίσης, δεσμεύονται στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υποδομής καινοτομίας για έναν “έξυπνο” αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για “έξυπνες” εφαρμογές αγροδιατροφής.
Όπως αναφέρει η σχετική Διακήρυξη, ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η ρομποτική, το Βlockchain, οι Υψηλής Απόδοσης Υπολογιστές (HPC), το Internet of Things (IoT) και τα δίκτυα 5G, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις αποδόσεις στα γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και να βελτιώσουν την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους. 

Ψηφιακές δεξιότητες


Η Διακήρυξη αναγνωρίζει την έλλειψη εργατικού δυναμικού με ψηφιακή εξειδίκευση στον αγροτικό τομέα, σημειώνοντας ότι αυτή η έλλειψη επιβραδύνει τον εκσυγχρονισμό του κλάδου. Επίσης, αναγνωρίζει ότι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στις αγροτικές περιοχές στην Ε.Ε. είναι, κατά μέσο όρο, χαμηλή.
“Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες τεχνολογίες, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και η περιορισμένη διαθεσιμότητα αξιόπιστων αναλύσεων κόστους/οφέλους των νέων τεχνολογιών, αποτελούν προκλήσεις για αυξημένες επενδύσεις σε ψηφιακές εφαρμογές”, αναφέρουν οι υπογράφοντες τη Διακήρυξη. Σημειώνουν, εξάλλου, ότι η αυξημένη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του αγροτικού πληθυσμού, ενώ μπορεί να προσελκύσει τη νεότερη γενιά στο χώρο της γεωργίας. “Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός, ώστε οι αγροτικές περιοχές να γίνουν πιο ευέλικτες, να αξιοποιήσουν καλύτερα τους πόρους και να βελτιώσουν την ελκυστικότητα των περιοχών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Η επιτυχής ψηφιοποίηση συνεπάγεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που αντιμετωπίζει την ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων να αξιοποιήσουν το ψηφιακό τους μέλλον”, τονίζεται στη Διακήρυξη

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια