ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΑ ΝΕΑ LIVE

ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΑ ΝΕΑ LIVE
Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗ- ΚΑΝΤΕ ΚΛΙ ΕΔΩ
Στις 8 το βράδυ της Πέμπτης, 27 Ιουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη να είναι Τροποποίηση Προυπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 Δήμου Τριφυλίας
Λίστα με τα θέματα:
1) Τροποποίηση Προυπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 Δήμου Τριφυλίας
( Έγκρ. των αριθ. 202/2016 Α Ο Ε ).
2) Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας
Β. Τριμήνου 2016 (Έγκρ. της αριθ.207 /2016 ΑΟΕ).
3) Αποδοχή χρηματοδότησης από Υ Π Ε Σ και κατανομή πίστωσης ποσού 47.278,97€ για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων Δήμου Τριφυλίας.
4) Έγκριση του από 06-07-2016 πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ. Κ Πλάτης.
5) Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΜ.35/2014.
6) Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΑΙΑΣ ΑΜ.22/2014.
7) Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Μ 32/2013.
8) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΩ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΕΤΟΥ.
9) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
10) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.
11) Χορήγηση-Ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών Αγορών.
12) Επί αιτήσεως Γεωργόπουλου Φώτιου(Έγκ. της αριθ.28/2016 Α Ε Π Ζ).
13) Επί αιτήσεως Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας(Δασαρχείο Κυπ-σίας) περί παραχώρησης θέσης
παρκαρίσματος (Έγκρ. της αριθ.26/2016 ΑΕΠΖ).
14) Τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης διέλευσης πεζών στην οδό Ζαχαριανών(Έγκρ. της αριθ.25/2016 ΑΕΠΖ).
15) Επί αιτήματος Ιωάννη Κυριακόπουλου περί χορήγησης άδειας κατασκευής πεζοδρομίου (Έγκρ. της αριθ.24/2016 ΑΕΠΖ).
16) Περί αιτήσεως Δασονομείου Γαργαλιάνων για χορήγηση θέσης στάθμευσης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου(Έγκρ. της αριθ.23/2016 ΑΕΠΖ).
17) Πρόταση ανάπλασης Κοινόχρηστων χώρων Άνω Πόλης Κυπαρισσίας.(‘’Εγκ. της αριθ.
22/2016 ΑΕΠΖ).
18) Επί αιτήσεως Γριβάκη Φώτιου περί κατανομής χώρου κάλυψης πλατείας Φιλιατρών με
τραπεζοκαθίσματα(Έγκρ. της αριθ.16/2016 ΑΕΠΖ).
19) Έγκριση της αριθ. 22 /2016 Aπόφασης του Φορέα Κοιν. Προστασίας – Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.( Γ.Τροποποίηση Π/σμου 2016).
20) Έγκριση της αριθ. 25 /2016 Aπόφασης του Φορέα Κοιν. Προστασίας – Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.(Απολογισμός Οικ. Έτους 2011).
21) Έγκριση της αριθ. 26 /2016 Aπόφασης του Φορέα Κοιν. Προστασίας – Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας (Απολογισμός Οικ. Έτους 2012).
22) Έγκριση της αριθ. 27 /2016 Aπόφασης του Φορέα Κοιν. Προστασίας – Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας(Απολογισμός Οικ. Έτους 2013).
23) Έγκριση της αριθ. 28 /2016 Aπόφασης του Φορέα Κοιν. Προστασίας – Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας(Απολογισμός Οικ. Έτους 2014).
24) Έγκριση της αριθ. 29 /2016 Aπόφασης του Φορέα Κοιν. Προστασίας – Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας(Απολογισμός Οικ. Έτους 2015).
25) Διαγραφές τελών ύδρευσης και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
26) Έγκριση δαπάνης –ψήφιση πίστωσης-Ανάθεση για την εκδήλωση προβολής του Δηλωτικού
σήματος του Δήμου Τριφυλίας.
27) Έγκριση Δαπάνης-ψήφιση πίστωσης -Ανάθεση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στην
Τ. Κ Κρυονερίου για τους πεσόντες στην Κύπρο το 1974.
28) Έγκριση Δαπάνης-Ψήφιση πίστωσης- Ανάθεση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για
την επέτειο του ολοκαυτώματος στην Τ. Κ Αετού έτους 2015.
29) Παραχώρηση χρήσης αιθουσών στα καταργημένα Δημοτικά Σχολεία Ελαίας και Μεμί από το Δασαρχείο Κυπαρισσίας.
30) Απόδοση λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016  και ώρα 13.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
 • Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Κυπαρισσίας»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Γαργαλιάνων»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Συντήρηση Πρασίνου Δήμου Τριφυλίας»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Τοίχοι αντιστήριξης Τ.Κ. Καρυών, Δημ.Οδού Τ.Κ. Στασιού, Τ.Κ. Μύλων»
 • Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Επιβατικού Αυτοκινήτου»
 • Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια πλαστικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Πάρκου Πύργου»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Φιλιατρών»
 • Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2016 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)
«Με τα έως σήμερα αποτελέσματα, τα νερά των ακτών κολύμβησης, είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Καθησυχάζοντας τους πολίτες, με αφορμή έρευνα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), παρατηρεί πως «σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των μετρήσεων της υπηρεσίας μας (της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας) δεν προκύπτει κανένας λόγος ανησυχίας ως προς την καταλληλότητα των νερών των ακτών κολύμβησης του νομού μας».
ΜΑΚΑΡΙΑ …πάει το κέντρο για 500 πρόσφυγες-μετανάστες! Σε καταυλισμό σκηνών σε μια περιοχή –λασπότοπο…
- ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΙΤΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
- ΧΑΛΑΣΑΝ ΤΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ… ΣΧΟΛΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ!
Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή "ΦΩΝΗ" στην οποία προβάλλονται και τα θέματα:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας
ΣΤΗ ΣΑΪΔΩΝΑ: Το ΚΚΕ τιμά αύριο τη μνήμη Αγωνιστών
ΣΤΗΝ ΑΙΠΕΙΑ: Σύσκεψη για προβλήματα λειψυδρίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Δημιουργείται  «Λύκειο  Επιδαύρου»
ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ: Σύλληψη για παράνομο κυνήγι
ΘΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΑΓΡΟΤΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ και πρωτοτυπία! Σε εξέλιξη το 22ο Διεθνές Φεστιβαλ Χορού Καλαμάτας. Αποκλειστική συνέντευξη στη «ΦΩΝΗ» της Μανιάτισσας χορεύτριας και χορογράφου Λιντας Καπετανέα.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.: ΜΟΒΟΤ: Ένα ρομπότ στην υπηρεσία του ανθρώπου στο κέντρο «Διάπλαση»
ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι - συμβαίνει γύρω σας!!!
ΝΕΑ ΦΥΤΕΙΑ και 2,8 κιλά κάνναβης σε δάσος στην Πυλία! Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από την Αστυνομία
-144 ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΑΠΟ 2-3,5 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
- ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή "ΦΩΝΗ" στην οποία προβάλλονται και τα θέματα:

 • «ΕΝΕΣΕΙΣ» στα Νοσοκομεία! Υπεγραφη από  τον υπουργό Υγειας η έγκριση 511 εκατ. ευρώ για το ΕΣΥ. 43 εκατ. ευρώ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ
 • 22ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Με επιτυχία συνεχίζονται παραστάσεις και εκδηλώσεις
 • ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης έργων
 • Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Σύσκεψη χθες για τη νόσο των βοοειδών
 • ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Πάρκινγκ από την Κυριακή στο λιμάνι
 • ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ: Πρεμιέρα για  8ο Πολιτιστικό Αύγουστο
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ: Κατατέθηκε ο φάκελος για  το νέο Leader
 • ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑμεΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
 • ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
 • ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι - συμβαίνει γύρω σας!!!

Η περιοχή της Μεσσηνίας έχει μπει για τα καλά στον «τουριστικό χάρτη» της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια… Το σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο, σε συνδυασμό με τον αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», που χρόνο με το χρόνο διευρύνει τις «πύλες» εισόδου στη Μεσσηνία χωρών απ’ όλο τον πλανήτη, συμβάλλουν στην ανάδειξη της περιοχής. Δεν είναι, όμως, μόνο το φυσικό κάλλος, οι πανέμορφες παραλίες, οι ωραίες ταβέρνες και οι ανέσεις που προσφέρουν οι τουριστικές μονάδες τα πλεονεκτήματα της Μεσσηνίας… Η περιοχή προσφέρεται για κάθε είδους «θεματικό» τουρισμό, που αν αναπτυχθεί, θα δώσει «ζωή» στον τουριστικό κλάδο για περισσότερους από τους συνήθως 3-4 καλοκαιρινούς μήνες.
Οι δεκάδες σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι, οι βυζαντινοί ναοί εκατοντάδων χρόνων, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση, επαφή με τη φύση κ.ά., αλλά και η τοπική γαστρονομία, είναι μερικά μόνο απ’ τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, τότε η Μεσσηνία θα αποτελεί «πόλο έλξης» επισκεπτών απ’ όλο τον πλανήτη 12 μήνες το χρόνο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση, της ανάδειξης των διαφόρων μορφών θεματικού τουρισμού, γίνονται κάποιες αρκετά σοβαρές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, τόσο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και από το Δήμο Καλαμάτας, αλλά και άλλους φορείς, ιδιώτες και συλλόγους της περιοχής… Ωστόσο, η συνεργασία και η κοινή προσπάθεια για το σκοπό αυτό φαίνεται πως αποτελεί για ακόμα μια φορά «αγκάθι», ώστε να επιτύχει η Μεσσηνία το μέγιστο δυνατό ωφέλιμο αποτέλεσμα…
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ οι κλοπές που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες σ, στον Αγρίλη Φιλιατρών με θύμα οικογένεια η οποία διαμένει σε εξοχική κατοικία. Οι άγνωστοι παραβίασαν παράθυρο της μονοκατοικοίας, και αφού έψαξαν τους εσωτερικούς χώρους αποχώρησαν με λεία 150 ευρώ και κοσμήματα αξίας. Οι άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τη απουσία των ιδιοκτητών  ενώ οι ιδιοκτήτες όπως ήταν ακόλουθο, κατήγγειλαν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Φιλιατρών.
Το Τρενοτεχνείον Κυπαρρισίας ετοιμάζει για μία ακόμη χρονιά ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι, γεμάτο θεατρικές παραστάσεις, δρώμενα, και συναυλίες.
Ο χώρος του παλαιού Τρενοστασίου του ΟΣΕ στην Κυπαρισσία, που ο Νίκος Καλογερόπουλος μετέτρεψε απο μία χωματερή σε ένα στολίδι για την πόλη και τον πολιτισμό της, θα φιλοξενήσει αρκετούς καλλιτέχνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τις εκδηλώσεις στηρίζουν φορείς και ως χορηγός επικοινωνίας θα είναι μεταξύ άλλων το Ράδιο 936 και το kyparissianews.com μαζί με τις τοπικές εφημερίδες όπως την ΦΩΝΗ. 
Οι προγραμματισμένες λοιπόν παραστάσεις είναι οι παρακάτω:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ:  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ‘’Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ’’ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ:  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΡΟΜΑΝΤΙΚ ΦΟΥΛ»
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑ –ROCK BAND
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΓΑΜΠΡΟΙ ΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΑ»
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ- Η ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ»
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΣΙΠρΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ με Χαρίτση και ρήξη με ΝΔ στη Μεσσηνία! Επιχείρηση αλλαγής του πολιτικού κλίματος από τον ΣΥΡΙΖΑ
- ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
- Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»
Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή "ΦΩΝΗ" στην οποία προβάλλονται και τα θέματα:
Π. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: Στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ: Καταβολή  οικογενειακών επιδομάτων
ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ: Ο Μ.  Δουκάκης για το θάνατο του Τζ. Μπρεδήμα
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Παγκόσμια ταυτότητα με Αρχαία Ολυμπία
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ Vs Πατσαρίνος! Η αντιπεριφερειάρχης κατηγορεί τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας για στείρα αντιπολίτευση.
Πελοπόννησος Πρώτα: Και η Κορινθία γύρισε την πλάτη στον Τατούλη.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Τιμή στη μνήμη της Κυπριακής τραγωδίας
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Γ. ΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ: Υπογραφή πέντε συμβάσεων μελετών για διαμόρφωση του  Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 22ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Παράθυρο στην Ευρώπη και τον κόσμο με δυναμική και αξία καλλιτεχνική
ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι - συμβαίνει γύρω σας!!!

Το Facebook στις κινητές συσκευές, κάθε φορά που λαμβάνει κάποιος προσωπικό μήνυμα, τον παραπέμπει στην εφαρμογή Messenger (εάν δεν την έχει κατεβάσει) για να συνεχίσει από εκεί τη συνομιλία του. Οι χρήστες των Android συσκευών επίσης αναφέρουν ότι δέχονται ειδοποίηση για να κατεβάσουν την αντίστοιχη εφαρμογή και ότι δεν τους επιτρέπεται να δουν τα μηνύματα απευθείας από τον browser που έχουν επιλέξει. Αυτή τη στιγμή οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν την ειδοποίηση και να προχωρήσουν στην ανάγνωση των μηνυμάτων αν έχουν συνδεθεί από browser στο κινητό, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του TechCrunch, από το καλοκαίρι κι έπειτα όλοι οι χρήστες θα πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή Messenger είτε τους αρέσει, είτε όχι, για να απαντούν στα μηνύματα.
«Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Messenger είναι όλα γρηγορότερα και επιτρέπονται πλουσιότερες αλληλεπιδράσεις. Συνεχίζουμε να φέρνουμε τις καλύτερες εμπειρίες που μπορούμε για τους 900 εκατομμύρια ανθρώπους στο Messenger», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Ωστόσο, πολλοί χρήστες κινητών συσκευών επιλέγουν να μπουν στο Facebook από τον browser είτε ώστε να αποφύγουν την εφαρμογή που σπαταλά μπαταρία, είτε απλά επειδή δεν τους αρέσει η εμπειρία χρήσης του Messenger. Ιδιαίτερα για τα android smartphones, το Messenger μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό, γιατί μία φούσκα σκάει επάνω στην οθόνη κάθε φορά που κάποιος στέλνει ένα μήνυμα και αυτή η φούσκα θα πρέπει να συρθεί στο κάτω μέρος της οθόνης για να εξαφανιστεί.
Ζωή χαρισάμενη στις ελβετικές Άλπεις, το Μονακό και τη Νέα Υόρκη εμφανίζονται να κάνουν πασίγνωστοι Έλληνεςεπιχειρηματίες οι οποίοι, αν και φυγόδικοι, κατόρθωσαν να διαφύγουν στο εξωτερικό μια ωραία... νύχτα, «παρέα», με τα φέσια των εκατομμυρίων που φόρεσαν στο ελληνικό δημόσιο. 
 
Κάποιων άλλων η τύχη αγνοείται παντελώς με τις φήμες να οργιάζουν για το αν ζουν και που μπορεί να βρίσκονται, ενώ υπάρχουν και αυτοί που προσπαθούν να ξεκινήσουν από το μηδέν και σε άλλες... πολιτείες τις νέες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Με μία ευρεία έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε εμάς άφησαν τα χρέη τους και οι ίδιοι έφυγαν για...Χαβάη, για να ζήσουν ζωή παραμυθένια.
Και φυσικά εδώ δεν μιλάμε για δευτεροκλασάτα ονόματα του ελληνικού επιχειρηματικού γίγνεσθαι αλλά για επιχειρηματίες οι οποίοι στις μέρες της δόξας τους θεωρούνταν πρωταγωνιστές στο χώρο τους, και η εξαφάνιση τους δημιούργησε πάταγο, στην ελληνική κοινή γνώμη.

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:
Γεράσιμος Αγούδημος (Agoudimos Lines)

Ζει στο πανέμορφο Λουγκάνο.
Εγκατέλειψε την Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του, ενώ είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια φυλακή με αναστολή για χρέη που αφορούσαν εργατικές και εργοδοτικές εισφορές στο ΝΑΤ.
Ο εφοπλιστής δεν μένει πια στην Ελλάδα. Τουλάχιστον, αυτό επιβεβαιώνουν πρόσωπα από το περιβάλλον του.
Μετά την ισοπεδωτική καταστροφή που του προκάλεσε η κατάσχεση των οχτώ καραβιών του, ο Αγούδημος, όπως λένε οι πληροφορίες τα άφησε όλα πίσω και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο πανέμορφο Λουγκάνο της Ελβετίας.
Πέτρος Κυριακίδης (Proton Bank)
Λατινική Αμερική, Γερμανία ή Άγιον Όρος;
Ο γνωστός επιχειρηματίας, δεξί χέρι του Λ. Λαυρεντιάδη, αναζητείται μαζί με τον γιο του Γιώργο για την υπόθεση των ζημιογόνων δανείων - ύψους μεγαλύτερου των 700 εκατ. ευρώ - που χορηγούσε η Proton Bank σε εταιρείες συμφερόντων του Λαυρεντιάδη. Εχουν διαφύγει αμφότεροι, με τις φήμες να οργιάζουν ως προς το πού βρίσκονται... Άλλοι λένε Λατινική Αμερική, άλλοι Γερμανία, μέχρι και στο Αγ. Όρος λένε ότι κρύβεται ο άλλοτε ισχυρός άνδρας των Media και της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής.
Η διαφυγή Κυριακίδη είχε φθάσει και στη Βουλή, με αιχμές για αδράνεια των διωκτικών αρχών.
Γιώργος Τσαγκαμίλης (Artisti Italiani)
Dolce Vita στο Μονακό.
Ο κ. Artisti Italiani της περίφημης αλυσίδας ενδυμάτων που μεσουράνησε στην ελληνική αγορά τη δεκαετία '80-'90 είναι ο Γιώργος Τσαγκαμίλης, που φιγουράρει στη λίστα των μεγαλοοφειλετών που δημοσιοποίησε το υπουργείο Oικονομικών. Είναι μια από τις περιπτώσεις που η εφορία ψάχνει λεφτά από εταιρείες φαντάσματα και ιδιοκτήτες εταιρειών που κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται (ή το γνωρίζουν ελάχιστοι).
Ο ίδιος άνθρωπος συνελήφθη τον Μάρτιο του 2012, για τα ίδια χρέη και έφυγε τελικά από την Ελλάδα για το πριγκιπάτο του Μονακό, χωρίς να ειδοποιήσει σχεδόν κανένα. Κοινώς, έφυγε... νύχτα.
Ηλίας Ζάρμπαλης
Νέα αρχή στη... Νέα Υόρκη
Στο τέλος του 2012, η εταιρεία Ηλίας Ζάρμπαλης Κομμωτήρια ΑΕΕ, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ίδιο τον Ηλία Ζάρμπαλη, ζήτησε να υπαχθεί στον πτωχευτικό κώδικα. Τα χρέη της εκείνη την εποχή σε υπαλλήλους, δάνεια, ασφαλιστικές εισφορές, ΙΚΑ και τράπεζες ξεπερνούσαν τα 6 εκατ. ευρώ.
Ο γνωστός hairstylist, ωστόσο, φαίνεται ότι κατάφερε να γυρίσει σελίδα στη ζωή του και να ξεκινήσει πάλι από την αρχή, καθώς άνοιξε κομμωτήριο στην Αστόρια της Νέας Υόρκης.
Του Παναγιώτη  Αντωνόπουλου
               Μια φορά τη βδομάδα κάθε Σάββατο βράδυ ανταμώναμε στην ταβέρνα  << Αρκαδιά >>. Είμαστε οκτώ και στην αρχή της εφηβείας μας αφήσαμε τη σάπια σάρκα του χωριού μας  και ήρθαμε στο << κλεινόν άστυ >> του κάμπου να σπουδάσουμε στο Γυμνάσιο και να αφυπνιστούμε εκ της ραστώνης που μας επέβαλλε  τόσο η εφηβική αναίδειά μας όσο και η σχολαστική και μίζερη ζωή της απογυμνωμένης επαρχίας. Ακόμη να νιώσουμε το γλυκασμό της γραφής και της σκέψης των Αρχαίων λογίων προγόνων και νεοτέρων, να  αποσβέσουμε το << μηδενός επιθυμείν >> και να γευτούμε διάφορους ποιητικούς οίστρους όπως της θυσιασμένης κόρης Ιφιγένειας για χάρη ενός λαφυραγωγού πολέμου εξαιτίας της πληγωμένης αξιοπρέπειας του Μενελάου και της νιότης της Ελένης.
              Βρίσκαμε αποκούμπι εκεί και περνούσαμε τη μοναχική ζωή μας μ’ ένα δικό μας τρόπο αιθέριο, ρεμβώδη, σκεπτικικό και γεμάτο ομορφιά.  Η έλλειψη του πολιτισμού της διαμελισμένης επαρχίας που ερχόταν σε ισχνή πεζοπόρα χελώνα μας είχε δέσει μεταξύ μας και μας είχε κάνει ισχυρούς ενώ η ευγένεια των συναισθημάτων μας να νιώθουμε σπουδαίοι μας συνόδευε  από αλληλεγγύη και αυτοσεβασμό.
               Η ταβέρνα << Αρκαδιά << ήταν κρυμμένη στη σκιά πολλών κλασικών κτηρίων  στην ανατολική πλευρά της πλατείας της Πάνω Πόλης με μόνη πρόσοψη τη δυτική, όπου η θέα του κόλπου του Ιονίου και της κάτω νέας πόλης, δρούσε ως λήκυθος των συναισθημάτων μας, γλυκαίνοντας τους καημούς και τις αγωνίες μας. Δεξιά της αναδυόταν σαν υπέρλαμπρο άστρο ο ναός της Αγίας Τριάδας, βόρεια το ερειπωμένο κάστρο των Γιγάντων με τις πολεμίστρες του ακόμη ποτισμένες από την ανεξίτηλη μνήμη και πάνω της οι σκορπισμένες ελπίδες των ανθρώπων που έφτιαχναν μουχρωμένα συννεφάκια  και έμοιαζαν με διαμελισμένα σκηνικά κάποιου περαστικού θιάσου.
              Ήταν στη συντροφιά ο Βασίλης, ο Τάσος, ο Κανέλλος, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, ο Γρηγόρης, ο Νίκος κι εγώ. Μια φορά όπως είπαμε τη βδομάδα κάθε σούρουπο Σαββάτου ανταμώναμε και ενίοτε όταν οι περιστάσεις το ανάγκαζαν να κάνουμε τις σχετικές κοπάνες. Τότε πηγαίναμε πρωί γύρω στις έντεκα προς τέρψη του ταβερνιάρη του κυρ – Πέτρου που μας εμπλούτιζε το λιτό μενού μας έτι περισσότερο του κανονικού για να εισπράξει το εγγυημένο αλλά πολύ φτωχό βαλάντιό μας με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Από την παρέα φροντίζαμε να μη λείπει ο Γρηγόρης. Γλύκαινε τις ψυχές μας με τη θέα της τράπουλας που την είχε πάντα στην πισωτσέπη του χιλιοφορεμένου τριμμένου του παντελονιού ενώ με τα χύμα τσιγάρα << Καρέλια >> που σταύλιζε στο τσεπάκι του πουκαμισού του μας έκανε αγέρωχους και ευθυτενείς όταν μας χάριζε τα μισαδάκια να τονώσουμε με νικοτίνη το κακοδιαχειρισμένο νευρικό μας σύστημα.
             Σ’ αυτή λοιπόν την ταβέρνα που συγκέντρωνε τα βλέμματα των  ταπεινών ανταμώναμε, ευελπιστούντες να σκεφτούμε κάτι καλό για να εξαγοράσουμε το μέλλον μας με κάποιες καλές σπουδές, εξασφαλίζοντάς μας  μια υψηλή αμοιβή και μια αξιοπρεπή ζωή. Καταστρώναμε σχέδια, κάναμε όνειρα, γκρεμίζαμε κατεστημένα αιώνων κάτω από το βάρος της αρχαίας κληρονομιάς που ξεχείλιζε  από το σκουπιδαριό των γνώσεων που παίρναμε καθημερινώς δίπλα σε καθηγητές που έδιναν μεγαλύτερη σημασία στον εκκλησιασμό μας παρά στην αναμόρφωση της διαμελισμένης σε όλους τους τομείς κοινωνίας.
              Εκεί συναντούσαμε και τον κύριο Γιώργο, συνταξιούχο καθηγητή φιλόλογο και λατινιστή, πρώην επιθεωρητή και τώρα ήπιο φρενοβλαβή, ταβερνόβιο και επαγγελματία ρήτορα της νύχτας. Έκοβε βόλτες  μ’ ένα ποδήλατο στους δρόμους της πόλης, φορώντας ένα ψάθινο καπέλο για όλες τις εποχές εξακοντίζοντας συνεχώς ρητά σταχυολογημένα παρά αρχαίοις ως και αποσπάσματα επιλεγμένα εκ της τραγωδίας και κωμωδίας. Όσοι τον συναντούσαν τον προσφωνούσαν << κύριε Πλάτωνα >>, παρανόμι που τιμητικώς του το αποδίδαμε κι εμείς και το δεχότανε προς μεγάλη του χαρά και υπερηφάνεια.
              Ο κύριος  << Πλάτων >> περιέργως για τους πολλούς είχε ξεφύγει από τη νορμάλ κατάσταση και εθεωρείτο ψιχαλισμένος. Είχε θα ‘λεγε κανείς δυο πρόσωπα, ένα άσπρο κι ένα μαύρο και παραδόξως στο μαύρο υπόβοσκε μια καλπάζουσα φαντασία με γνώσεις, μύθους, ιστορίες και  σκοτεινές συνωμοτικές φαντασιώσεις που όταν τις διάνθιζε και με παλιούς ανεκπλήρωτους ή ανομολόγητους έρωτες δημιουργούσε στους ακροατές ανείπωτες συναισθηματικές καταστάσεις. Αυτός έμαθε κι εμάς να λύσουμε το γόρδιο δεσμό  της σιωπής και να ιστορούμε οτιδήποτε φτιαγμένο εκ του μηδενός με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στο πνευματικό και στο ρητορικό με θαυμαστή ευκολία και ικανότητα. Ο κύριος  Γιώργος εκτός από ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας, της βυζαντινής και της νεοτέρας, πλούτιζε το ρεπερτόριό του  και με σύγχρονες ιστορίες της πόλης με πραγματικά πρόσωπα με διάθεση ως φαίνεται να τα κουτσομπολέψει  για να γίνεται πιο  αρεστός και να μας επιβάλλεται επιτακτικά ως παντογνώστης και ασυναγώνιστος παραμυθάς. Εμείς τον ακολουθούσαμε αλλά ποτέ δεν τον ξεπεράσαμε στη διήγηση και ούτε φτάσαμε στο σημείο να είμαστε βλάσφημοι όπως αυτός.
         Έτσι λοιπόν ένα  βράδυ καλοκαιριάτικο που η ταβέρνα << Αρκαδιά >> ήταν φίσκα άρχισε τις προχωρημένες ιδέες του σε ύφος πομπώδες και δικανικό:   << Ο Ηρακλής ενώ ζούσε  στην αγκαλιά της φύσης και γευόταν τη δροσερή αύρα του θροίσματος των φύλλων, έδειξε να την εχθρεύεται αφού με τη δύναμή του, κήρυξε πόλεμο εξόντωσης όλων των ζωικών ειδών της. Τα ‘βαλε με τα πουλιά τις Στυμφαλίδες όρνιθες, έπνιξε λέοντες όπως το λιοντάρι της Νεμέας, αποδεκάτισε αγριόχοιρους σαν τον Ερύμανθο κάπρο, απέκοψε τις κεφαλές της Λερναίας Ύδρας και όσο ζούσε έρριπτε κάθε τόσο κάτω νεκρό και από ένα ζώο με τα φαρμακερά βέλη της φαρέτρας του και τη δύναμη των μυών του. Και όλα αυτά που τους αφαιρούσε τη ζωή ήταν προικώα είδη του ζωντανού βασιλείου, ζωντανά στολίδια μιας δημιουργικής επιλογής της φύσης.
            Κάποιοι δικαίως θα πουν πως αφού ήταν εχθροί του ανθρώπου, καλώς έπραξε. Και όσο κατέτρωγαν τον ίδιο και κατέστρεφαν τα αμπέλια και τα αραποσίτια του, τέτοιος θάνατος τους ταίριαζε.   
             Όμως θέλω να εστιαστώ και στο μύθο που τον θέλει ανίκητο, δυνατό και υπεράνθρωπο. Ήταν πράγματι τέτοιος ή κάτω από το μύθο κρύβεται υποβόσκουσα πονηρία και υπέρμετρη φιλοδοξία του ισχυρού όντως ανθρώπου για την ύμνηση του υπερφίαλου εγωισμού του! Και νομίζω πως αυτό είναι! Ο μύθος θεοποιεί, αγιοποιεί, ισχυροποιεί και προσάπτει ακατανίκητο συμβολισμό στο μυθοποιούμενο.
              Ο Ηρακλής,  είχε μαζί του στο βουνό όπου συγκρούστηκε με το λέοντα το τόξο του. Λογικό η εξόντωσή του να γινόταν με τη χρήση του. Όμως ο φαντασιόπληκτος μυθοπλάστης ρίχνει τους δυο αντιπάλους σε μια πάλη ασυνήθη μέχρι εσχάτων. Και το κάνει αυτό για να αυξήσει το βαθμό ηρωισμού. Άλλο να πνίγεις το λιοντάρι κι άλλο να το σκοτώνεις με τα βέλη. Το πνίξιμο είναι γενναία πράξη, ηρωική. Θέλει σωματική ρώμη, γυμνασμένο κορμί, ανίκητη θέληση. Και τέτοια μόνο οι   << ήρωες >> έχουν. 
          Πάμε τώρα στο Μεγαλέξανδρο. Χωρίς τάση αποδόμησης παγιωμένων ιστορικών αντιλήψεων ευθέως μπορούμε να δεχτούμε πως κι εδώ ο ανθρώπινος μύθος που τον περιέβαλλε  δείχνει νοσηρώς, πληθωρικός και υπερβολικός. Οι μύθοι του ίππου Βουκεφάλα, του γόρδιου δεσμού, η δίψα του στην έρημο και άλλοι πολλοί λειτουργούν χάρη στη δύναμη της μυθοπλασίας ως μοχλοί ηρωισμού και θεοποίησής του.
          Και αν ο μύθος τον θέλει μέγα μεταξύ των μεγίστων η πραγματικότητα δείχνει μαμμόθρεφτη να το δεχτεί και ποιεί αντίσταση. Διότι πως είναι μέγας ένας όταν σε μια πολιορκία αξιόλογης πόλης που ζήτησε την υποταγή της και αντιστάθηκε, εξοργίστηκε τόσο που διέταξε στο τέλος της νίκης του την ανελέητη σφαγή των κατοίκων της μέχρι ενός!  Μηδέ και των παιδιών εξαιρουμένων! Αλλά και οι στρατηγοί του, Παρμενίων, Κλείτος και Φιλώτας δεν σφάχτηκαν από το κοφτερό σπαθί του;
          Δυστυχώς η έκλαμψη του μύθου υπερνικά ότι αδύνατο πράττουν οι << ήρωες >> και το αποσιωπά. Έτσι η δεξαμενή γνώσεων των σχολείων έχει ως εκροή την ύμνηση των εκρηκτικών φύσεών των και των ανυπέρβλητων ηρωισμών των!  Στα ανομήματά τους υψώνουν βράχους που τα κρύβουν ενώ συντρίβεται πάνω τους η μνήμη που βρυχάται και προσπαθεί να τους διαβεί και να τα φανερώσει.
           Έπειτα μυθοποιήθηκε και ο Στάλιν για εκατομμύρια αριστερούς. Αν για κάποιους άλλους είναι μελανωμένη η ιστορία του, γι’ αυτούς είναι ο μέγας ηγέτης του σοσιαλιστικού σταλινισμού. Ξεχνούν φαίνεται πως ήταν Κροίσος, έχων εισόδημα από δέκα μισθούς, ζώντας πολυτελώς και σκανδαλωδώς! Άφησε που έκανε ασύλληπτα εγκλήματα, αδιανόητα. Χιλιάδες στρατιωτικοί σφάχτηκαν, πολυπληθής αριθμός εργατών εκδιώχθηκε, εκατομμύρια αντικαθεστωτικοί σάπισαν στα καταραμένα στρατόπεδα της Σιβηρίας.
            Η ισόβια κάθειρξη όμως κυνηγά και τον Κολόμβο! Χλόμιασε κι αυτού ο μύθος του << μεγάλου εξερευνητή >> και η << ημέρα του Κολόμβου >> που ανακάλυψε την Αμερική τον αποπέμπει ως αχρείο. Γιατί;
             Διότι αυτός και οι Ισπανοί του μαχαίρωναν Ινδιάνους και τους έκοβαν φέτες τα σώματά τους για να δοκιμάσουν την κοφτερή λεπίδα των σπαθιών τους. Η συμπεριφορά τους ήταν πρωτοφανής, άρρωστη, θηριώδης σαν έρχονταν αντιμέτωποι με ιθαγενείς και τους επιτίθεντο ως σφοδρός ανεμοστρόβιλος να τους εξοντώσουν. Όντες δυστυχώς και χριστιανοί! Αυτό όμως δεν τους συγκρατούσε από τη βία και τη σφαγή. Έτσι αναφέροντας ένα συμβάν για να βεβαιώσουμε του λόγου το ασφαλές, σημειώνουμε πως σε μια βίαιη επιχείρησή τους συνάντησαν δυο παιδιά που βάσταζαν από ένα παπαγάλο στα χέρια. Ε, άστραψαν και βρόντηξαν πάνω τους τουφέκια και σπαθιά, τα σκότωσαν, τα αποκεφάλισαν, τους πήραν τους παπαγάλους και το διασκέδασαν τραγουδώντας.
         Η Ισπανιόλα το 1508 μετρούσε μόνο 60.000 ανθρώπους. Το 1494 που πρωτοπάτησαν εκεί οι λευκοί ο πληθυσμός ανερχόταν στα 3.000.000! Η μείωση ήταν εξοργιστική! Εσφάγησαν, αφανίστηκαν και εξοντώθηκαν τόσοι πολλοί! Πλήρες ανήκουστο σχέδιο αφανισμού, κινούμενο από το μυστηριώδες βάθος των άγριων ανθρώπινων ενστίχτων! Η βοή όμως αυτού του φοβερού τυφώνος που έπληξε τους Ινδιάνους ατόνησε με το χρόνο και ελάχιστα έφτασε ως τα ώτα μας.  Όμως ο Κολόμβος είναι μέγας εξερευνητής, ο ανακαλύψας την Αμερική!
          Ο μύθος εξεπλατίστηκε να ντύνεται με το ένδυμα της ψεύτικης έκλαμψης του << ήρωά >> του  φροντίζοντας συνεχώς να τον υψώνει ως τα άστρα. Σε όλα αυτά δε, άκρως εντυπωσιακή είναι και η ασθενής λογική των αυτοχθόνων. Τον περίμεναν με το χαμόγελο στα χείλη, πιστεύοντας πως εκόμιζε κάτι καλό. Ε, λοιπόν, όχι! Δεν τους έφερνε τίποτα παρά την ευλογιά και κανείς τους δε θα ζούσε για πολύ καιρό ακόμη.
         Έτσι και εν μέλλοντι η χρυσοκέντητη πολιτική μας αγυρτεία με τους δημόσιους εκφραστές της  που δίνουν γη και ύδωρ στους κάθε λογής γκάνγκστερ νομίμω δικαιώματι θα αναγνωριστούν << ήρωες >> σωτήρες της πατρίδας και του παγκόσμιου άγριου καπιταλισμού! >>
          Τελείωσε, δέχτηκε το παρατεταμένο χειροκρότημα της παρέας μας και της πέριξ ομήγυρης, δρόσισε τα φρυγμένα χείλη του με μισό ποτήρι κόκκινο κρασί και απόμεινε σιωπηλός να κοιτάζει τον πάτο του ποτηριού. Ύστερα  σαν να τον τσίμπησε μύγα τσε – τσε  στράφηκε και μου είπε πιάνοντάς με στον ύπνο: <<Η σειρά σου, να μιλήσεις! >>
           Έμεινα αποσβολωμένος. Μου ήταν δύσκολο να μιλήσω εκείνη τη στιγμή γιατί ήμουν συγχυσμένος μετά το χωρισμό μου με την Ευδοκία την περασμένη  βδομάδα και ήμουν μπερδεμένος. Απόψεις για τη ζωή είχα αλλά δεν ήμουν προετοιμασμένος.  << Τι να πω ; >> ρώτησα. << Δεν έχω τίποτα! Να φτιάξω κάτι εκ του μηδενός; >>
            Ο κύριος Γιώργος  σκοπίμως επέλεξε μένα γιατί ως φαίνεται         ήξερε για τη σχέση μου με την Ευδοκία. Εκείνες τις μέρες που τα είχαμε χαλάσει κάτι είχε πάρει τ’  αυτί του αφού τέτοιου είδους νέα σίγουρα αφήνουν να διαρρεύσει το περιεχόμενό τους. Σίγουρος πως θα είχα ανάγκη  μιας κάποιας ιερής εξομολόγησης για να ανακουφιστώ πέταξε τη σπόντα για να με ρίξει στο σκοτεινό τούνελ της αφήγησης προς δική του βέβαια τέρψη αλλά και  των πέριξ συνδαιτημόνων.  Ακόμη ήταν σίγουρος πως η ιστορία μου με την Ευδοκία είχε ενδιαφέρον όσο και πόνο.
           Με την Ευδοκία είμαστε συνομήλικοι και πηγαίναμε στην ίδια τάξη την ογδόη.  Μέναμε στην ίδια γειτονιά, ήταν τροφαντή, χυμώδης και ενθουσιώδης με μια παθολογική ερωτική προδιάθεση στο βλέμμα της που σε προκαλούσε. Ήταν για μένα  η << νύμφη η ανύμφευτη >> και δυστυχώς όσο κι αν το πεθυμούσα να λιπάνω τη μήτρα της όχι μόνο δεν το είχα κατορθώσει αλλά ούτε κι ένα φιλί της δεν είχα γευτεί πάρεξ το οξυγόνο του αέρα που ερχόταν στη μύτη μου από το μυρωδάτο σώμα της μαζί με χρωματιστές καρδούλες για να ξεκαπιστρώσει τα αχαλίνωτα ερωτόνια μου!
           Τη συναντούσα στους διαδρόμους του σχολείου, στις βόλτες της πλατείας και στην αίθουσα κι εκεί δεν χόρταινα να μπανίζω τα λευκά της μπούτια όταν με σηκωμένη την σχολική ποδιά παρακολουθούσε το μάθημα και έδειχνε να ψιθυρίζει κάτι  σαν στίχους  που υμνούσαν την ωραιότητα της παρθενίας της. Οι κακές γλώσσες  έλεγαν πως τα είχε με πολλούς αλλά αποδείξεις δεν υπήρχαν και οι ενδείξεις ήταν αμελητέες. Με το μυαλό μου κολλημένο πάνω της ούτε έδινα σημασία στα κουτσομπολιά ούτε νοιαζόμουν για τα  ανεμίδια κάποιων  κακόβουλων ζηλωτών που τα σκόρπιζαν από κακία.  Για μένα η Ευδοκία ήταν η ανεμώνη με την αιώνια ερωτική ευωδιά.
        << Τι θα κάνεις;  Θα την πεις την ιστορία με την Ευδοκία; >> με ξαναρώτησε ο κύριος   Γιώργος μ’  ένα μουρμουρητό στη φωνή του που έμοιαζε σαν να με λοιδορούσε.  Βρέθηκα σε δεινή θέση αναλογιζόμενος τι θα έλεγα  και σε τι περιπέτεια θα έμπαινα. Ακόμη τι μαρτύριο θα περνούσα διηγούμενος όλη εκείνη τη σκοτεινή και θλιβερή ιστορία του χωρισμού μας.  Η ομήγυρη υποδέχτηκε με χαχανητά  και ενθουσιασμό την επιμονή του. Εγώ βρέθηκα σε σύγχυση αλλά έτσι που κοίταζαν με σοβαρότητα και διακριτική ματιά λύγισα και άρχισα να ψελλίζω:
            << Τα είχα δυο χρόνια με την Ευδοκία. Από τη ματιά που ρίξαμε ο ένας στον άλλο από την πρώτη συνάντησή μας  κατάλαβα πως η σχέση μας ήταν καθορισμένη από τη μοίρα. Ο νους μου γίνηκε μια γιγαντιαία πεταλούδα που γύριζε γύρω της και την άγγιζε μέρα νύχτα. Το βάρος της εικόνας της με συγκλόνιζε και η έλξη που ένιωθα γι’  αυτή με πριόνιζε συνεχώς ενώ το ερωτικό πάθος μου προξενούσε φόβο και αγωνία για το μέλλον μας >>.
             Ο Βασίλης εδώ σαν σταμάτησα να πάρω ανάσα και με είδε συγκινημένο με κοίταξε με συμπάθεια κι έσκασε ένα αδιόρατο χαμόγελο. Με χτύπησε ελαφρά στην πλάτη σαν να μου είπε, << προχώρα >> κι έδειξε σαν να καταλάβαινε έναν ερωτευμένο άνθρωπο. Εγώ συνειδητοποίησα ότι η χαριτωμένη χειρονομία του είχε κάτι από ζωική δύναμη και συνέχισα:
             << Είχα ακούσει πως κι άλλοι άντρες είχαν γειτονία με τα βλέμματά της και πως  αισθάνονταν  ερωτευμένοι μαζί της αλλά το φλογερό μου πάθος γι’ αυτή μ’  έκανε να τα θεωρώ κολασμένες σκέψεις και όχι αληθινές πραγματικές ιστορίες. Και όσο εξασφάλιζα την ακτινοβολία της δεν πίστευα τίποτα κι ένιωθα φρικίαση και μόνο με τη σκέψη ότι μπορούσε να με απατήσει. Την προηγούμενη Κυριακή γιορτή του Αγίου Πνεύματος που πανηγύριζε η πόλη κατέβαινα το καλντερίμι από το κάστρο. Ήταν σούρουπο και αφοσιωμένος στην αποστολή μου να πάω στην πλατεία για τη συνηθισμένη βόλτα βημάτιζα ενθουσιωδώς. Στην παζαρόβρυση  διασχίζοντας το πλήθος την είδα και την πλησίασα δήθεν τυχαία να της ψιθυρίσω λόγια αιώνιου όρκου όπως το συνήθιζα. Την άγγιξα ανεπαισθήτως για να με προσέξει και να μ’ ακούσει αλλά δυστυχώς αυτή αγρόν ηγόραζεν. Με αγνόησε κι έδειξε σαν να μη με αντιλήφθηκε και πήρε το καλντερίμι που οδηγούσε στο σταυροπάζαρο. Εγώ προσπέρασα και φθάνοντας στην είσοδο της πλατείας έκοψα δεξιά στο άλλο καλντερίμι που περνούσε έξω από το φούρνο του Θανόπουλου και βγήκα στο ίδιο μέρος. Κι εκεί κάνοντας κολασμένες σκέψεις  και μαζεύοντας τα συντρίμμια της φαντασίας μου την είδα να φιλιέται στον κήπο ενός χαλάσματος με το μαθηματικό καθηγητή του φροντιστηρίου μας >>.
         Στο σημείο αυτό η διήγησή μου σταμάτησε για να σκουπίσω δυο καυτά δάκρυα που κύλησαν στα μάγουλά μου. Ύστερα έσφιξα τα χείλη μου και ευρισκόμενος σε δεινή θέση αναλογιζόμενος τις συνέπειες της διήγησης, άρχισα να τρέμω. Ο κύριος  Γιώργος μειδίασε και με πρόσταξε ενθαρρυντικά: << Συνέχισε! Πρέπει να την πας μέχρι το τέλος την ιστορία! >> 
          << Βρισκόμουν σε δεινή θέση >> είπα << και για να φύγω από τη φρικτή πραγματικότητα πήρα τους δρόμους της πόλης για να πεθάνω σε κάποιο πεζοδρόμιο ή να με μαζέψει κανένας με συναισθήματα που προπορεύονταν πέραν του κακού και του καλού. Έτσι μεσάνυχτα κατέληξα στο κέντρο του Μαρτσέλου στην παραλία. Ο κύριος  Σπύρος έφτιαχνε τα δίκτυα στο βάθος, εγώ κάθισα, πήρα ένα τσιγάρο από το πακέτο που βρήκα μπροστά μου, το άναψα και άρχισα να καπνίζω. Όση ώρα η νικοτίνη με δηλητηρίαζε δεν ξεχνούσα τη δεινή μου θέση και δεν έπαυα να έχω το βλέμμα στυλωμένο έξω στον ορίζοντα της σκοτεινής θάλασσας.
             Ο κύριος  Σπύρος ήρθε και με υποδέχτηκε με ομοβροντία χαχανητών. << Πώς από ‘δω τέτοια ώρα; Κάτι δεν πάει καλά τι σου συμβαίνει; Ποιο είναι το δράμα το ανυπόφορο στο δρόμο σου που σε τυραννά; >> με ρώτησε και με μια χαριτωμένη χειρονομία μου άγγιξε το μπράτσο και κάθισε. 
            Μείναμε  για λίγο σιωπηλοί και ύστερα του είπα την ιστορία με την Ευδοκία. Όταν τελείωσα του ζήτησα γονυπετής  σχεδόν να με συμβουλέψει με τι τρόπο θα  καταπραύνω τη στενοχώρια μου. Αυτός με ένιωσε και σαν είδε να εκταμιεύω και  λίγα καυτά δάκρυα, σηκώθηκε, πήρε το καλάθι με τα δίκτυα  και μου είπε με πατρικό τόνο στη φωνή του που είχε νόημα:  << Πάμε να ρίξουμε τα δίκτυα να ξεχάσεις τον ίλιγγο της   κατοχής σου από τους ανθρώπους και να γεμίσεις τους πόρους της ψυχής σου με γαλήνη και νηνεμία >>.
           Στον αχνό φως της θάλασσας ενωμένοι με τον αέρα, το νερό και τον ουρανό με ρώτησε κοιτάζοντας τον ορίζοντα: << Βλέπεις τίποτα να αιωρείται στο διάστημα; >>  << Όχι! >> του απάντησα με δέος και θρονιάστηκα για τα καλά πάνω στον εγωισμό μου.  << Εγώ βλέπω φέρετρα εκεί λίγο πριν την άβυσσο που κατεβαίνουν στη θάλασσα. Είναι οι γυναίκες που με πρόδωσαν, οι επιθυμίες μου μέσα γι’ αυτές και τα τούνελ της μοναξιάς μου που μέχρι τώρα έχω περάσει. Καρφί δε μου καίγεται που χάνονται και τι μ’ αυτό, ας διολισθήσουν στην ανυπαρξία γιατί εκεί είναι η θέση τους. Κάνε κι εσύ το ίδιο. Καρφί μη σου καίγεται για την Ευδοκία. Κοίταξε το φέρετρό της και ξέχασέ την ! >>
          Η αίσθηση πως το είδα σαν κάτι το ξανεμισμένο να αιωρείται και να χάνεται με ηρέμησε. Η υποψία ότι έλεγε κάτι σαν αλήθεια μ’ έκανε να εντρυφήσω στην αγκαλιά της λογικής. Έτσι από κείνη τη στιγμή χάθηκε για μένα οριστικά η Ευδοκία όπως μέσα σε μια λάμψη χάνεται και σβήνει κάτι που πεθαίνει >>.
          << Η ζωή είναι το ίδιο σοβαρή και γελοία >> ψέλλισε ο κύριος  Γιώργος.  << Αν μπορείς  και ξεφύγεις από τα ένστικτά σου που σου δημιουργούν τους τυράννους που σε  βασανίζουν, γλίτωσες, αν όχι, μένεις στο δρόμο της  που σημαίνει πως ο πόνος σου θα είναι αδιάκοπος και συνεχής >>. 
Κολλημένοι με το κινητό είναι οι τουρίστες σε όλο τον κόσμο καθώς δαπανούν περισσότερο χρόνο με το να ασχολούνται με το κινητό τους παρά να κάνουν ηλιοθεραπεία στην ξαπλώστρα.
  
Η ιστοσελίδα hotels.com έκανε έρευνα με τίτλο «Mobile Travel Tracker».

Στην έρευνα συμμετείχαν 9.200 ταξιδιώτες από 31 χώρες. Τι κάνουν λοιπόν οι ταξιδιώτες στις διακοπές τους;
Κάνουν εκτεταμένη χρήση του κινητού, ελέγχουν τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, αναζητούν πληροφορίες για το επόμενο γεύμα τους και λαμβάνουν μέρος σε ταξιδιωτικούς διαγωνισμούς στο facebook.
Οι αμερικανοί τουρίστες υπολογίζεται ότι περνούν 3 ώρες με το κοιτούν και να αντλούν πληροφορίες μέσω του κινητού τους ενώ κάθονται στην ξαπλώστρα για περίπου 2,5 ώρες. Συνολικά το 6% των ταξιδιωτών δαπανά περισσότερες από 7 ώρες στο κινητό.
Οι συνήθειες των ταξιδιωτών
Το 50% των ταξιδιωτών ανεβάζει φωτογραφίες στα social media για να κάνει επίδειξη
Το 28% το κάνει για check in σε μέρη στα social media προκειμένου να ζηλέψουν οι φίλοι του.
Το 28% κάνει σχόλια σε δημοσιεύσεις για να μη νιώθει ότι χάνουν κάτι ενώ βρίσκονται σε διακοπές.
Οι άνδρες είναι 3 φορές πιο ανταγωνιστικοί με τους φίλους τους σε σχέση με τις γυναίκες.
Το 20% δαπανά χρόνο στο να δει πόσα like και σχόλια έχουν οι δημοσιεύσεις τους.
Τα social media των διακοπών
Facebook (77%)
Instagram (32%)
YouTube (25%)
Twitter (24%)
Pinterest (14%)
Οι συνήθειες των διακοπών
Οι ταξιδιώτες που απάντησαν δήλωσαν ότι κάνει δημοσιεύσεις στο Instagram και στέλνει μηνύματα στους φίλους για να επικοινωνήσει πόσο καλές είναι οι διακοπές.
To 31% των τουριστών επέλεξε ξενοδοχείο αποκλειστικά εφόσον είχε δωρεάν Wi-Fi .
Το 64% κοιτάζει τι δημοσιεύουν οι φίλοι του στα social media.
Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές στα ταξίδια
Social Media (66%)
Aποστολή μηνυμάτων (50%)
Mapping (43%)
Travel (39%)
Μουσική (32%)
ΟΜΟΦΩΝΙΑ χθες στο ΦΟΔΣΑ για τα σκουπίδια! «Λευκός καπνός» κατά την επαναληπτική συνεδρίαση στην Τρίπολη
- Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ
- ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΣΔΑ
Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή "ΦΩΝΗ" στην οποία προβάλλονται και τα θέματα:
 • 22Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Παραστάσεις και παράλληλες εκδηλώσεις σε Μέγαρο Μουσείο και Πάρκο ΟΣΕ
 • ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΚΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΑΤ: Πρόστιμα για τα ψευδή πιστοποιητικά βιολογικών
 • ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Επίσκεψη μελών της  Κίνησης Φοιτητών για την Ευρώπη και συνάντηση με το δήμαρχο
 • ΜΟΝΟ η νέα χάραξη! Ο Νικας για το δρόμο Καλαμάτα-Ριζόμυλος σε κυβερνητικά στελέχη. Η συνάντηση με τους υφυπουργούς Χαρίτση-Μπαλάφα στο δημαρχείο.
 • ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Βανδαλισμοί στο δημοτικό πάρκο ΟΣΕ
 • ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Π. Μαγιάτης: Δεν είναι όλο φάρμακο!...
 • Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Δεσμεύσεις για τους μισθούς ιδιωτικού τομέα
 • ΣΤΗ ΜΑΝΗ: Μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα «Στ. Νιάρχος»
 • ΑΡΘΡΟ: Σ’ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ «ΚΩΠΗΛΑΤΗ» Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΖΕΥΓΑΡΩΝΟΥΝ ΥΠΕΡΟΧΑ
 • ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
 • ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι - συμβαίνει γύρω σας!!!
Μετά το «λιφτινγκ» που έκαναν στον αναθεωρημένο σχεδιασμό ο μελετητής, ουσιαστικά, παρέδωσε ένα κείμενο που δεν έχει καμία σχέση με την αρχική του μελέτη, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των δημάρχων και να ψηφιστεί ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές λεκτικές τροποποιήσεις, που φαίνεται να δημιουργούν ερωτηματικά και εκκρεμότητες. Μετά τις αλλαγές που επήλθαν από τον μελετητή στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού των Απορρριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) της Πελοποννήσου στην συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) αργά το απόγευμα της Δευτέρας 18 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου και τα μέλη του οργάνου ενέκριναν ομόφωνα την μελέτη για τον ΠΕΣΔΑ. Να σημειωθεί πως η συνερίαση έγινε παρουσία σχεδόν του συνόλου των μελών, διότι η συνεδρίαση αυτή ήταν μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του Φορέα!
Οι αλλαγές έγιναν μετά την προηγούμενη μαραθώνια συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ, την προηγούμενη Δευτέρα, και ο μελετητής ενσωμάτωσε στην μελέτη του, όλα όσα είχαν ζητήσει οι Δήμαρχοι της Πελοποννήσου για να την εγκρίνουν. Μεταξύ των αλλαγών είναι η απαλοιφή της πρότασης για ΣΔΙΤ, ο ΦΟΔΣΑ θα αποφασίζει πώς θα διαχειριστεί τα σκουπίδια, επίσης θα υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση που θα φθάνει τους 100 χιλιάδες τόνους απορριμμάτων, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας, οι εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν θα είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο ΦΟΔΣΑ θα χωροθετήσει τις μονάδες όπου αυτός θέλει, αλλά θα υπάρχει μία μονάδα ανά περιφερειακή ενότητα, οι τοπικές μονάδες των δήμων, όπου υπάρχουν, θα παραμένουν σε αυτούς, ενώ οι δήμοι έχουν υποχρέωση να προχωρήσουν την ανακύκλωση.
Σε εξέλιξη είναι οι επαφές μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, με στόχο τη συγκρότηση του κοινωνικού μετώπου κυβέρνησης - ΓΣΕΕ και εκπροσώπων των εργοδοτικών οργανώσεων, εν όψει της φθινοπωρινής διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των θεσμών για το εργασιακό. Τα εργασιακά θα συζητηθούν και στη συνάντηση που θα έχει σήμερα, Τρίτη, ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων.
Χθες, ο υπουργός Εργασίας συναντήθηκε εκτάκτως με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Θεόδωρο Φέσσα, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ της κορυφαίας εργοδοτικής οργάνωσης και των υπόλοίπων κοινωνικών εταίρων, καθώς και του υπουργείου Εργασίας, στην συγκρότηση της ατζέντας γύρω από τις επερχόμενες αλλαγές στα εργασιακές σχέσεις. Η ατζέντα της συζήτησης μεταξύ του Γ. Κατρούγκαλου και του Θ.Φέσσα αφορούσαν την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την ιδιαιτερότητα των επιχειρησιακών συμβάσεων, τον ρόλο του ΟΜΕΔ, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982, για τον οποίο τόσο ο ΣΕΒ όσο και οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις έχουν θέσει θέματα «πρακτικών στρέβλωσής του».

Το πλοίο Mare Di Levante είχε μόλις φτάσει στο λιμάνι της Κυλλήνης και ο καπετάνιος είχε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσδεσης. Ξαφνικά οι επιβάτες του έζησαν στιγμές που θα θυμούνται για πάντα...

Πρόσκρουση πλοίων, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός επιβάτη ή μέλους πληρώματος, σημειώθηκε χθες το απόγευμα (18-07-2016), στο λιμάνι της Κυλλήνης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το λιμενικό, το επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο "Mare Di Levante'', στο οποίο επέβαιναν 660 επιβάτες και 37 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε κατά τη διαδικασία χειρισμών πρόσδεσής του, με το επιβατηγό - τουριστικό πλοίο "Harmony G", που ήταν ελλιμενισμένο, χωρίς επιβάτες. Από την πρόσκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς από τους επιβαίνοντες στο "Mare Di Levante", ούτε προκλήθηκαν ζημιές και το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιό του για λιμάνι της Ζακύνθου. Αντίθετα, σύμφωνα με το Λιμενικό, στο τουριστικό σκάφος  προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πρωραία αριστερή και δεξιά πλευρά του, πάνω από την ίσαλο γραμμή και απαγορεύτηκε ο απόπλους του, μέχρι την επιθεώρησή του από το τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων.

ΦΩΤΟ από ioniangroup.comΦΩΤΟ από ioniangroup.com

To Mare Di Levante, είναι ναυπηγημένο στην Ιαπωνία από τα ναυπηγεία Jyuko Kochi και αφού έπλευσε για 10 περίπου χρόνια στα μακρινά νερά της χώρας του ανατέλοντος ηλίου ήρθε στη Ζάκυνθο. Προηγουμένως είχε ολοκληρώσει μια σημαντική μετασκευή σε Κορέα και Ελλάδα, που μεταμόρφωσε το «ασχημόπαπο» σε έναν όμορφο κύκνο.
Σήμερα εντυπωσιάζει τόσο με τους άνετους χώρους του όσο και με τη μεταφορική του ικανότητα, εξυπηρετώντας πλήρως τις συγκοινωνιακές ανάγκες της γραμμής σε ό,τι αφορά την επιβατική και εμπορευματική κίνηση!

Το ΕΠΑ.Λ. Κυπαρισσίας συνεχίζοντας την πολύχρονη παρουσία του στον χώρο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ανακοινώνει του τομείς και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν για το νέο Σχολικό Έτος 2016 – 17, καθώς και τις προϋποθέσεις εγγραφής.
ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας
Γεωπονίας τροφίμων και Περιβάλλοντος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων
Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων Η/Υ
Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής
Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
Βοηθός Νοσηλευτή

Στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται απόφοιτοι Γυμνασίου
Στην Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται τελειόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. απόφοιτοι όλων των τύπων σχολείων οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα του τομέα. Στην Γ τάξη τα παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα της ειδικότητας και έχουν την δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές των ΕΠΑΛ.

Στη Α' ΤΑΞΗ διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού,
Στη Β' ΤΑΞΗ επιλέγουν έναν από τους 7 πιο πάνω τομείς σπουδών με 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 μαθήματα ειδικότητας
Στη Γ' ΤΑΞΗ επιλέγουν μία από τις ειδικότητες από τον τομέα σπουδών που επέλεξαν στη Β' τάξη με 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 μαθήματα ειδικότητας

Στους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ. χορηγείται: Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας, επιπέδου 4

Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση:
Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας, με το θεσμό της Τάξης Μαθητείας, οι απόφοιτοι εντάσσονται σε εργασιακό περιβάλλον με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού, ασφάλιση και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε αντίστοιχους τομείς, μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα 2 γενικής παιδείας και 2 μαθήματα ειδικότητας
Στα TEI και στις Στρατιωτικές Σχολές με ειδικό ποσοστό θέσεων, αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ και ΓΛ., και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό επιπλέον θέσεων 1%
Συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5
Επανεγγραφή στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση και 2ης ειδικότητας του Τομέα από τον οποίο έχει αποφοιτήσει ή στη Β'τάξη για ειδικότητα άλλου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας (23 ώρες)
Έγγραφες από 20 έως 30 Ιουνίου
Πληροφορίες 1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Πονηροπούλου Τέρμα Κυπαρισσία
Τηλ: 2761022747
1ο ΕΠΑ.Λ. Κυπαρισσίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το 1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ενημερώνει πως οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2016-17 θα πραγματοποιηθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου 2016 και θα λειτουργήσουν οι ακόλουθοι τομείς με τις εξής ειδικότητες:
Διοίκησης και Οικονομίας
Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων

Μηχανολογίας Ειδικότητα:
Τεχνικός Οχημάτων

Πληροφορικής
Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων Η/Υ

Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας
Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

Γεωπονίας τροφίμων και Περιβάλλοντος

Έγγραφες από 20 έως 30 Ιουνίου
Πληροφορίες 1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Πονηροπούλου Τέρμα Κυπαρισσία
Τηλ: 2761022747