ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΕΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Με απόφαση του ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Δ. Παναγιωτόπουλου απορρίφθηκε η προσφυγή του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας κατά της αριθ. 301/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας. Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει τα εξής: Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την από 23-11-2015 προσφυγής του «Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας» κατά της αριθ. 301/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Κατά της ως άνω απόφασης, χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06), εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας. Ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Κατσίβελας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόρριψη της προσφυγής του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δηλώνοντας τα εξής: Ο Δήμος Τριφυλίας όταν αναλαμβάνει να κάνει οτιδήποτε το κάνει με πλήρη ευθύνη και σοβαρότητα, και όχι στο πόδι. Εξ αρχής είμασταν σίγουροι για την νομιμότητα των αποφάσεων μας. Η προσπάθεια της ιδιωτικοποίησης των απορριμμάτων πήρε έγκριση νομιμότητας και ο Δήμος Τριφυλίας προχωράει στις επιλογές του.
 Το ιστορικό
Να θυμίσουμε πως στις 30 Οκτωβρίου 2015 σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας με πολλές αντιπαραθέσεις και στιγμές έντασης είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία, με τις ψήφους της παράταξης του Δημάρχου, η μελέτη για την ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε όλο το Δήμο Τριφυλίας Μάλιστα, στη συνεδρίαση οι εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων, είχαν εκφράσει την πλήρη αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής, αμφισβητώντας το κατά πόσο η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Share on Google Plus

About kyparissiotis