Πράσινο φως από ΕΣΠΑ και τον ΟΣΚ για το 2ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων.

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “2ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων 2/θ Ολοήμερο στο Δήμο Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας με την μέθοδο της προκατασκευής” Περίληψη διακήρυξης Για ενημέρωσή σας μπορείτε να δείτε τα τεύχη σε μορφή pdf παρακάτω: 1. Διακήρυξη, τύπος Β 2. Προϋπολογισμός μελέτης 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. Τιμολόγιο προσφοράς 5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 6. Τεχνική περιγραφή – Προδιαγραφές 7. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
To έργο αυτό Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ απο τον ΟΣΚ η προκατασκευη του 2ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων 2/θ Ολοήμερο στο Δήμο Τριφυλίας με το πόσο τον 900.000 € η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 16 Ιουλίου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια