Ενημέρωση για τα Αναπτυξιακά προγράμματα


Η «Κοινοπραξία για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» που αποτελεί τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό των ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Αντένα Ν.Μεσσηνίας «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ», ανακοινώνουν την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σύμφωνα με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στα παρακάτω μέτρα:
Μέτρο 3.11  : «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»

Μέτρο 3.12  : «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Μέτρο 3.13  : «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η 24ηΑπριλίου  στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr, ενώ οι προτάσεις θα κατατίθενται και ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.
Η ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ ως Αντένα Ν. Μεσσηνίας θα πραγματοποιήσει ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση αύριο στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της εταιρείας, (Ομήρου & Μαιζώνος 50, Καλαμάτα)  για την ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών και του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τους κλάδους και τις δράσεις που ενισχύονται, τους δικαιούχους, τα ποσοστά ενίσχυσης, τις επιλέξιμες δαπάνες κ.λ.π.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Ομήρου & Μαιζώνος 50, Καλαμάτα, τηλ. 27210-96120) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια