Αποφάσεις στην Τριφυλία για τις άδειες γεωτρήσεων νερού...

AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους αγρότες της περιοχής μας αλλά και του νομού Μεσσηνίας θα θέλαμε να ενημερώσουμε σχετικά με τις διεκδικήσεις μας και συγκεκριμένα για τις νομιμοποιήσεις των γεωτρήσεων και τις άδειες χρήσεις νερού.

Ύστερα από πιέσεις των αγροτικών συλλόγων ……….. για απλοποίηση των διαδικασιών της ΚΥΑ 150559/10-06-11 <Διαδικασίες όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού> και ύστερα από διαδοχικές τροποποιήσεις με την ΚΥΑ 160143/15-12-11 και τελευταία με την ΚΥΑ 110424 στης 11-04-12 πετύχαμε τα εξής
1)Σαν αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, πέραν της παλαιάς άδειας ή της πρώτης ηλεκτροδότησης , ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας της υδροληψίας.
2) Στο τοπογραφικό γίνεται δεκτό, απόσπασμα χάρτη 1/5000 ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή ψηφιακή απεικόνιση με την ακριβή θέση της υδροληψίας.(Η παλαιά ΚΥΑ απαιτούσε καταγραφή των πηγών υδροληψίας σε απόσταση 200μ.)
3)Καταργείται η χημική ανάλυση σε περίπτωση χρήσης νερού για άρδευση.(Σε περίπτωση που δεν γίνει χημική ανάλυση από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνιστά υποβάθμιση της ΚΥΑ, αφού χάνουμε το στόχο να γνωρίζουμε την ποιότητα του αρδευόμενου νερού.)
4)Καταργείτε η παρ.8 του αρ. 2 που αναφέρει ότι οι ποσότητες νερού δεν μπορούν να ξεπερνούν την άδεια χρήσης που προϋπήρχε την 20-12-2005, ασχέτως δυναμικότητας της υδροληψίας.
5)Παρατάθηκε ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων από 31-12-11 σε 15-06-12. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης , το πρόστιμο από 1000ευρώ πήγε σε 200 ευρώ.
6)Το σημαντικότερο για εμάς αίτημα, της συνδρομής για την συμπλήρωση των αιτήσεων των Παραγωγών από της αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ -Ά και ΄Β βαθμού , καθιστά υπευθύνους γεωπόνους των δήμων της περιφέρειας και διευθύνσεων αγροτικής οικονομίας να συνδράμουν ώστε να διεκπεραιωθεί η διαδικασία. Ίδια δυνατότητα δίνεται και στους συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών.
Έτσι η επιλογή ιδιωτικών μελετητικών εταιριών για την υποβολή αιτήσεων που ζητούσαν έως 1200ευρώ γίνεται προαιρετική.
Απομένουν όμως πολλά ακόμα να διεκδικήσουμε.
1) Παράταση μικρού χρονικού διαστήματος αφού η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 11-04-12 ενώ η ανάρτηση στο διαδίκτυο έγινε στις 16-05-12.
2) Η απαγορευτική απόφαση από τις τότε Νομαρχίες για μεταφορά νερού άνω των 1500μ, γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα . Πρόταση μας είναι ότι μπορεί και πρέπει να γίνει εξοικονόμηση νερού όχι όμως διακοπή της άρδευσης. Άρα όρια για μεταφορά θα πρέπει ισχύσουν από δω και πέρα και όχι σε παγιωμένες καταστάσεις χωρίς επέκταση των στρεμμάτων που καλλιεργούνται όσο και των δικτύων, που θα είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των καλλιεργειών.
3) Στα αρδευόμενα αγροτεμάχια, αντί για συμβόλαια που ζητιούνται και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν, να ζητείται το Ε9 όπως κατατέθηκε και στην αίτηση ενιαίας δήλωσης ΟΣΔΕ.
4) Οι ποσότητες του νερού όπως αυτές προκύπτουν από την συγκεκριμένη ΚΥΑ , σε πολλές περιπτώσεις είναι εξωπραγματικές, π.χ στις ελιές είναι 600 κυβικά ανά στρέμμα ενώ οι πραγματικές τιμές υπολογίζονται στα 200 κυβικά. Οπότε ομαδικές γεωτρήσεις με ευκολία θα ξεπερνούν τα 100.000κυβικά και θα χρειάζονται περιβαλλοντική μελέτη.
5) Η ανανέωση των αδειών χρήσης νερού κάθε 3 χρόνια πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνουμε πλέον όλοι την αναγκαιότητα να οργανωθούμε , τόσο σε αγροτικούς συλλόγους όσο και σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.
Παράλληλα καλούμε τους υπόλοιπούς Δήμους του Νόμου μας να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας , ώστε να συνδράμουν τους παραγωγούς της περιοχής τους στην εμπρόθεσμη σύνταξη των αιτήσεων ως έχουν νομική υποχρέωση.
Την Ένωση τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών να συνδράμουν από την μεριά τους ως έχουν ηθική υποχρέωση προς τα μέλη τους.
Για την περιοχή της Τριφυλίας , ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι
Στους Γαργαλιάνους αρμόδιο γραφείο είναι στο δημαρχείο.
Στα Φιλιατρά αρμόδιο γραφείο είναι στο Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Φιλιατρών.
Στην Κυπαρισσία αρμόδιο γραφείο είναι στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας.
Share on Google Plus

About kyparissiotis