Οι αναβολές και αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις έργων στο Δ.Σ. Τριφυλίας

Στο τελευταίο Δ.Σ. Τριφυλίας δεν συζητήθηκε τελικά και τέθηκε σε αναβολή η συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και σύσταση νέου Νομικού προσώπου του Δήμου Τριφυλίας και ορισμός μελών νέου Δ.Σ. Στο νέο νομικό πρόσωπο με τις σχολικές επιτροπές. O Δήμαρχος ζήτησε αναβολή των 2 θεμάτων λόγω ενημέρωσης εγκυκλίου του υπουργείου μόλις πριν από ένα 48ωρο όπου ομόφωνα συμφώνησε όλο το Δ.Σ.
Για το 6ο θέμα που αφορούσε την συγκρότηση Επιτροπής διαβούλευσης ο Δήμαρχος ζήτησε αναβολή καθώς απαιτείται πλειοψηφία 2/3 ώστε νε εκφράσει αντιπροσωπευτικά τις συλλογικές δυνάμεις του Δήμου ώστε να γίνει διαβούλευση μεταξύ των παρατάξεων για τα πρόσωπα που θα την στελεχώσουν λέγοντας ότι θα ενεργοποιηθεί στην οποία θα προεδρεύει ο Δήμαρχος παρότι προβλέπεται να συνεδριάζει μια φορά ετησίως.
Επίσης να τονίσουμε ότι για τις Επιτροπές Δακοκτονίας αποφασίστηκε να δεχεί το Σώμα τις εισηγήσεις των τοπικών κοινοτικών διαμερισμάτων για την εφαρμογή τους απο τα τοπικά συνεγεία και την στήριξης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της περιοχής. Τέλος κατά πλειοψξφία πέρασε η απόφαση για την δημιουργια Επιτροπής παραλαβής έργων 6.925 ευρώ που αφορούν έργα με απευθείας ανάθεση. Για το θέμα αυτό επιφυλάξεις εξέφρασε εκ νέου η μείζονα αντιπολίτευση.
Share on Google Plus

About kyparissiotis