Η ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΚΑΙ Η ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ


 Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσανατολίζεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου με αντικείμενο την εφαρμογή ερευνητικού προγράμματος στις 5 Περιφερειακές της Ενότητες ώστε να επιλεγούν οι ενδεδειγμένες θέσεις ήπιων παρεμβάσεων, όπως η δημιουργία λιμνοδεξαμενών, στις περιοχές με ελλειμματικό ή/και ποιοτικά υποβαθμισμένο υδατικό δυναμικό. 

 Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών έως τώρα έχει εκπονήσει εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα σε κρίσιμες περιοχές και ως εκ τούτου η ερευνητική ομάδα του έχει συσσωρευμένη, εξειδικευμένη τεχνογνωσία, η οποία εξελίσσεται συνεχώς. 

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη