ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση και πρόταση για ανάκληση της 66/2020 απόφασης, που αφορά στη μεταφορά έδρας της ΔΕΥΑΤ»
Σχετ.: 1. Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δ. Σ., ΦΕΚ Β` 661/2011.
  1. Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ. Τριφυλίας, 254/2011 ΑΔΣ, ΑΔΑ:4ΑΜΩΩΗΕ-71Χ
           Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΤ
Κύριε πρόεδρε, κες/οι δημοτικοί σύμβουλοι,
               Σύμφωνα με τις παραγράφους 6,7 και 8 του άρθρου 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ. Σ., ΦΕΚ Β` 661/2011,: «6. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ` αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτοµα για την επίλυση ζητηµάτων αρµοδιότητας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη.  7. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων αρµοδιότητάς του, που υποβάλλονται σε αυτό από δηµότες και κατοίκους 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ https://kyparissialive.blogspot.com/2020/07/blog-post_39.html

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια