Υποτροφίες Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε Τριφύλιους

«Χορήγηση δύο (2) Υποτροφιών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε κατοίκους του Δήμου Τριφυλίας» Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την με αριθμό 07/24-05-2018 Απόφασή της, προβαίνει στην χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σε κατοίκους του Δήμου Τριφυλίας, τόπο καταγωγής των: Βασιλική Πέννα, καθηγήτρια και του υπαλλήλου Φώτιου Κωνσταντόπουλου. Η επιλογή θα γίνει από το Πρυτανικό Συμβούλιο.
Share on Google Plus

About kyparissiotis