11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την  13η του μηνός, Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
  1. Διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Τριφυλίας-παραλαβή Μελέτης Τοπικού Σχεδίου.
  2. Παραχώρηση χρήσης οικοπέδου  της Π. Ε  Μεσσηνίας (Κυπαρισσία) στο Δ. Τριφυλίας.
3. Σύσταση Επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών και
      β) παραλαβής  για την προμήθεια ψηφιακής κινηματογραφικής μηχανής προβολής ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ.
  1. Καθορισμός του κέντρου των στάσιμων οικισμών του  Δήμου Τριφυλίας «α) Τραγάνας
           β) Τριπύλας   γ) Σελλά   δ)  Άνυδρο ε) Δάρα   στ) Παλαιά Βρύση ζ) Λυκουδέσι  η) Κλωνί
           θ) Λαντζουνάτο  ι) Καλογερέσι.»
  1. Χορήγηση –Ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών Αγορών.
  2. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Π/σμου 2016 ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ (Έγκ.αριθ.16/2016 ΑΔΣ)
  3. Έγκριση  ανανέωσης σύμβασης με τον Ο Α Ε Δ για τη συνέχιση λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή  ΟΑΕΔ στα Φιλιατρά.
Share on Google Plus

About kyparissiotis