ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ...

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνεται ότι:
Με την αριθμ. 4450/109662/09-10-2015 Υ.Α. με θέμα «Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», καθορίζεται η διαδικασία υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων για την περίοδο 2015-2016.Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν, από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2015
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα περιόδου 2015-2016, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στο αμπελουργικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.
Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας, δηλαδή έχουν νόμιμες αμπελουργικές εκτάσεις ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό, έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργιών Εκτάσεων.
Το πρόγραμμα καλύπτει:
  • Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων (συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός)
  • Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
  • Τη φύτευση αμπελώνων με άδεια από το αποθεματικό
  • Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)
Το πρόγραμμα δεν καλύπτει την ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής (αναφύτευση δηλαδή του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας)
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται σε ένα (1) στρέμμα.
Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες δύο (2) περιόδους εφαρμογής (2013-2014 και 2014-2015) καθώς και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις δέκα(10) προηγούμενες οικονομικές περιόδους.
Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην Κυπαρισσία.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες
3. Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές
   περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης
4. Δήλωση εκμετάλλευσης (Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης) από τον
   ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2015
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού της εφορίας 2015
7. Φωτοτυπία τίτλων νομής και κατοχής
8. Φωτοτυπία τη 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες :
  • Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος, Γραφεία 2 και 3, Τηλ: 27610-24287
  • Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Γαργαλιάνων Τηλ: 27630-22510

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια