KYPARISSIOTIS

Κίνδυνος να τιναχτούν στον αέρα τεχνητός ύφαλος και αντιδιαβρωτική προστασία

Να τιναχτούν στον αέρα κινδυνεύουν τα έργα του τεχνητού ύφαλου στον Κυπαρισσιακό κόλπο και η αντιδιαβρωτική προστασία της παραλίας του Καλού Νερού! Τα δύο πολύ σημαντικά για την περιοχή έργα, τόσο για την περιβαλλοντική τους αξία όσο και για την αναπτυξιακή προοπτική της Τριφυλίας, εμπλέκονται και, όπως μάθαμε, αλληλοαναιρούνται, καθιστώντας την υλοποίησή τους, παρά την ωρίμανση μελετών και το προχωρημένο στάδιο των διαδικασιών, από αβέβαιη μέχρι και αδύνατη!
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Θάρρος», τις οποίες καταφέραμε να συλλέξουμε, επεξεργαστούμε και διασταυρώσουμε τις προηγούμενες μέρες, ως αιτία της εμπλοκής φέρεται η μετατόπιση του θαλάσσιου χώρου πόντισης του τεχνητού ύφαλου στον Κυπαρισσιακό κόλπο, από τα θαλάσσια όρια (αν είναι «δόκιμος» ο όρος, αλλά κρίνεται αναγκαία η συγκεκριμένη αναφορά για να γίνει κατανοητή η περιοχή) της Κυπαρισσίας στα θαλάσσια όρια της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος και συγκεκριμένα μπροστά – και – στην παραλία του Καλού Νερού.
Θεωρείται, δε, πως ενδεχομένως το ένα έργο να προσκρούει στην υλοποίηση του άλλου, επειδή είναι «προβληματική» η ταυτόχρονη υλοποίηση δύο λιμενικών έργων στο ίδιο περιβάλλον!
Πολλά ερωτηματικά ανακύπτουν και για τη «μετατόπιση» πόντισης του τεχνητού ύφαλου! Θυμίζουμε πως την πρωτοβουλία για τη δημιουργία τεχνητού υφάλου ανέλαβε και έθεσε στο Δήμο Κυπαρισσίας και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας ο δραστήριος Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων. Μετά από αποφάσεις στο Δ.Σ. και το Ν.Σ. αντίστοιχα, στις 7 Αυγούστου 2008 το Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας ενέκρινε ομόφωνα τη σκοπιμότητα και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη σκοπιμότητας τοποθέτησης τεχνητού υφάλου στον κόλπο της Κυπαρισσίας».
Στις 27 Ιανουαρίου 2010 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση, ύψους 130.000 ευρώ, με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης σχεδίου κατασκευής τεχνητού υφάλου στην Κυπαρισσία», μεταξύ ΝΑΜ, Δήμου Κυπαρισσίας και Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας – Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε – ΙΝ.ΑΛ.Ε). Στις 3 Δεκεμβρίου 2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. Κυπαρισσίας, παρουσιάστηκε η μελέτη κατασκευής του τεχνητού υφάλου στον Κυπαρισσιακό κόλπο από το διευθυντή του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.), δρα Αργύρη Καλλιανιώτη, βιολόγο – ιχθυολόγο. Στις μελέτες ωρίμανσης του έργου περιλαμβάνονταν: Ιχθυολογική μελέτη, ωκεανογραφική μελέτη, μελέτες λιμενικών έργων και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είχε, μάλιστα, παρουσιαστεί και χάρτης, όπου φαινόταν η θαλάσσια περιοχή πόντισης του τεχνητού ύφαλου σε απόσταση 2,6 ναυτικών μιλίων βόρεια της Κυπαρισσίας και 200 μ. από την ακτή!
Στην παραλία του Καλού Νερού, κυρίως, αλλά και σε ολόκληρη την ακτογραμμή του Δήμου Αυλώνος, οι μεγάλοι και έντονοι κυματισμοί, πριν από 3 χρόνια, προκάλεσαν τεράστιες ζημιές διάβρωσης. Η θάλασσα είχε «βγει» στον παραλιακό δρόμο καταστρέφοντας τμήμα αυτού, ενώ προκάλεσε προβλήματα σε ολόκληρο το θαλάσσιο μέτωπο του Καλού Νερού.
Την ίδια εποχή, τις ίδιες μέρες, είχαν προκληθεί αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας. Μετά από παρεμβάσεις των Δήμων, τότε, η ΝΑΜ είχε συνδράμει, ώστε με την εκπόνηση μελετών να υλοποιηθούν έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Μετά από επιτόπια παρουσία του νομάρχη και του αρμόδιου αντινομάρχη και υπηρεσιακών παραγόντων, μαζί με τη Δημοτική Αρχή Αυλώνος, κι αφού έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες, στις 21-10-2009 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, του Δήμου Αυλώνος και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, για την εκπόνηση Σχεδίου Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Παραλίας Δήμου Αυλώνος. Τη σύνταξη, δηλαδή, μιας ολοκληρωμένης ακτομηχανικής μελέτης, στην οποία θα γινόταν λεπτομερής ανάλυση φαινομένων, όπως προσαμμώσεις - διαβρώσεις ακτών, θα προσδιοριζόταν ο ρυθμός μεταβολής τους και η συχνότητα εμφάνισής τους, ενώ θα προτεινόταν ο ενδεδειγμένος τύπος έργων για την προστασία των ακτών.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια