ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ


 Στη σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα του ΥΠΠΟΑ, Γιώργου Διδασκάλου, της 22ας Οκτωβρίου, αναφέρεται: «Αποφασίζουμε: α. Την αποδοχή του υπ’ αριθ. 2/2-09-2020 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου “Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας”. Β. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (ΕΣΗΔΗΣ α/α : 88352) και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού μελέτης 1.262.671,54 ευρώ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ https://kyparissialive.blogspot.com/2020/10/blog-post_338.html

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια