Στο ΕΣΠΑ τα αρδευτικά δίκτυα για το φράγμα στα Φιλιατρά

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκαν τα αρδευτικά δίκτυα του Φιλιατρινού φράγματος και παράλληλα για τις αρχές Μαΐου, προεκλογικά, προγραμματίζονται τα εγκαίνια του φράγματος από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Η υποβολή της πρότασης για ένταξη του έργου «Αρδευτικά δίκτυα του έργου “Κατασκευή Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού νομού Μεσσηνίας”» προϋπολογισμού 6.767.158,57 ευρώ έγινε το φθινόπωρο του 2018 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
Σύμφωνα με τη μελέτη, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει κατασκευή δικτύου 46 χλμ., το οποίο θα αρδεύει έκταση 32.000 στρεμμάτων γεωργικής γης, 3 δεξαμενές συνολικού όγκου 6.000 μ3 και 3 αναρρυθμιστικά φρεάτια. Οι διατάξεις των αγωγών μεταφοράς και αρδευτικών δικτύων προβλέπουν τη δημιουργία τριών ανεξάρτητων ζωνών ως εξής:
-Η ζώνη 1 (βορειότερη) του αρδευτικού δικτύου καλύπτει το τμήμα της περιοχής μελέτης μεταξύ του ρέματος Φιλιατρινού και της οδού που συνδέει τους οικισμούς Αγρίλος και Χαλαζόνι.
-Η ζώνη 2 (κεντρική) του αρδευτικού δικτύου καλύπτει το τμήμα της περιοχής μελέτης μεταξύ του ρέματος Φιλιατρινού και του σχεδίου πόλης των Φιλιατρών -Η ζώνη 3 (νότια) του αρδευτικού δικτύου καλύπτει το τμήμα της περιοχής μελέτης μεταξύ του σχεδίου πόλης των Φιλιατρών και του ρέματος Ευαγγελιστρίας.
Share on Google Plus

About kyparissiotis