ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ, ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ...ΤΙΠΟΤΑ!

Στη δυτική προκυμαία του λιμανιού της πόλης, στον όρμο του Ναβαρίνου, πρόκειται να δημιουργηθεί το υδατοδρόμιο της Πύλου.
Το κόστος επένδυσης για το υδατοδρόμιο Πύλου, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για μελέτες – αδειοδότηση, υπολογίζεται στα 52.760 ευρώ. Η μελέτη κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου και βρίσκεται για ενημέρωση στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Ειδικότερα, στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επισημαίνεται πως “στο υδατοδρόμιο Πύλου θα λειτουργήσουν οι εγκεκριμένοι και πιστοποιημένοι χώροι, θαλάσσιοι και χερσαίοι, για την ασφαλή προσθαλάσσωση – αποθαλάσσωση των υδροπλάνων που θα επιχειρούν στον λιμένα Πύλου, καθώς και την εξυπηρέτηση των επιβατών τους”.
Για τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν, αναφέρεται ότι “το υπό μελέτη έργο είναι μικρού μεγέθους και οι εργασίες που απαιτούνται είναι μικρής έκτασης, συνεπώς και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατασκευή του θα είναι περιορισμένος. Το έργο περιλαμβάνει επεμβάσεις μικρής κλίμακας σε χερσαίες και λιμενικές υποδομές, ενώ θα τοποθετηθεί πρόσθετος εξοπλισμός χωρίς αξιοσημείωτες κατασκευαστικές απαιτήσεις”.
Συγκεκριμένα: “Στο σημείο ελλιμενισμού θα χρειαστούν κάποιες προσθήκες, όπως μείωση του ύψους του ντόκου κατά 30 εκατοστά και για μήκος 6 μέτρων, ενώ θα πρέπει να αφαιρεθούν και 2 κολόνες φωτισμού. Ο χώρος μπροστά από το σημείο πρόσδεσης θα βαφτεί με συγκεκριμένου τύπου χρώματα και θα φέρει ειδική σήμανση ασφαλείας. Απαραίτητες είναι οι δέστρες ειδικού τύπου για την πρόσδεση των υδροπλάνων, ενώ για την προστασία των πλωτήρων και της ατράκτου του σκάφους θα τοποθετηθούν λάστιχα στο σημείο επαφής του ντόκου με το υδροπλάνο και τη θάλασσα. Οι επεμβάσεις στις χερσαίες υποδομές περιλαμβάνουν την τοποθέτηση λυόμενης κατασκευής – isobox στο σημείο για τον έλεγχο επιβατών και αποσκευών των υδροπλάνων. Κατά τη διάρκεια της επιβίβασης θα τοποθετούνται φορητά μεταλλικά κάγκελα, που θα διαχωρίζουν τους ελεγμένους επιβάτες από τον υπόλοιπο κόσμο. Στο σημείο θα τοποθετηθεί ειδικός εξοπλισμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει σήμα οπτικής αναγνώρισης, φανό ειδοποίησης αεροπορικής δραστηριότητας, ανεμούριο, φορητά μέσα πυρόσβεσης κλπ.”.
Σύμφωνα με τη μελέτη “το κόστος για τη διαμόρφωση του υδατοδρομίου αναφορικά με τον ελλιμενισμό του υδροπλάνου και τους χώρους ελέγχου και αναμονής επιβατών θα είναι 28.000 ευρώ. Το κόστος προμήθειας κι εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού και μέσων υπολογίζεται στα 4.510 ευρώ. Το κόστος προμήθειας κι εγκατάστασης εξοπλισμού γραφείου θα είναι 10.250 ευρώ. Συνολικά το κόστος επένδυσης για το υδατοδρόμιο Πύλου, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για μελέτες – αδειοδότηση υπολογίζεται στα 52.760 ευρώ”. Γ.Σ. eleftheriaonline.gr
Share on Google Plus

About kyparissiotis