3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 27 η του μηνός Φεβρουαρίου , του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω
θέματα :
1. Ενημέρωση για την νέα Πρόσκληση ΕΣΠΑ του Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α για τους βιολογικούς καθαρισμούς.
2. Τροποποίηση Π/σμου έτους 2019 Δήμου Τριφυλίας.
3. Έγκριση 1 ης Τροποποίησης(Επικαιροποίηση με χρηματικά διαθέσιμα 31-12-2018) Πρ/σμου ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ.
4. Διαγραφές τελών Δήμου Τριφυλίας.
5. Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση του δικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ(αριθ. Τηλ. Γραμμής
2761051655) το οποίο ευρίσκεται στο Αγροτικό Ιατρείο Τ.Κ Βανάδας.
6. Έγκριση Δαπάνης για σύνδεση νέας Τηλεφωνικής Γραμμής με ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην Τ.Κ


Φλόκας.
7. Έγκριση δαπάνης μηνιαίου τέλους συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου Δημαρχείου στην
Κυπαρισσία.
8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.
9. Έγκριση της με αριθ.3/2019 ΑΔΣ του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-
Αθλητισμού-Δήμου Τριφυλίας με θέμα: Α’ Τροποποίηση Προυπολογισμού οικ. έτους 2019.
10. Έγκριση: Διοργάνωσης-Δαπάνης για την φιλοξενία επιστημονικής διημερίδας με θέμα:
¨Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού¨ στα Φιλιατρά την 15-16/03-2019.
11. Έγκριση: Διοργάνωσης-Δαπάνης εκδήλωσης Αναπαράστασης της Απελευθέρωσης  στις 24/03/2019 στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας.
12. Έγκριση: Διοργάνωσης-Δαπάνης εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου 25 ης Μαρτίου 1821.
13. Έγκριση: Διοργάνωσης-Δαπάνης εκδήλωσης ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΙΕΣ στην ΔΕ Αυλώνος 2019.
14. Έγκριση κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας (Φ.Ο.ΚΥ.ΔΗ.Τ).
15. Έγκριση κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Φιλαρμονικής Ορχήστρας Γαργαλιάνων
Δήμου Τριφυλίας (Φ.Ο.ΓΑ.ΔΗ.Τ).
16. Καθορισμός αμοιβής Προέδρου ΝΠΔΔ Φορέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης-
Αθλητισμού Δ. Τριφυλίας.
17. Έγκριση: α..Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας ιστών ηλεκτροφωτισμού γηπέδου ΔΕ Γαργαλιάνων.
β. Πρωτοκόλλου παραλαβής Υλικών.
γ. Πρωτοκόλλου παραλαβής δύο Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων.
18. Συμπλήρωση κενής θέσης στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
19. Έγκριση του πρακτικού της 1 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2019.
Συγκρότηση Επιτροπών Χαρακτηρισμού Εδάφους έργων: α. Έργα φυσικών καταστροφών
ΔΕ Γαργαλιάνων Α.Μ 36/2018.
20. Συγκρότηση Επιτροπών Χαρακτηρισμού Εδάφους έργων: α. Έργα φυσικών καταστροφών
ΔΕ Γαργαλιάνων Α.Μ 36/2018. β. Βελτίωση Προαυλίου χώρου 2 ου Δημοτικού Σχολείου
Γαργαλιάνων και επισκευή κτιρίου ΑΜ.41/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια