22Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 12-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
  • Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και της Παναγιωτοπούλου Αγγελικής του Γεωργίου
  • Λήψη απόφασης επί ενστάσεως της Ομόρρυθμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΤΑΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ, κατά της αριθ. 61/2018 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την επικύρωση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αετού»
  • Επανακαθορισμός των όρων για τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης) Δήμου Τριφυλίας
  • Επανακαθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων»
  • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων, προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018
Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  
Share on Google Plus

About kyparissiotis