ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής

kyparissiotis | Πέμπτη, Ιουνίου 01, 2017 | 0 σχόλια

Συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Ιουνίου και ώρα 13.00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καλό Νερού» Καθορισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία Φιλιατρών» Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αυλώνος»
Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αυλώνος» Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αυλώνος» και για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων» Προέλεγχος και προέγκριση του Απολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2015 Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2015, του Δήμου Τριφυλίας και σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

Category: , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια