ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

« Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ασθενειών και εχθρών της ελιάς»

kyparissiotis | Τετάρτη, Φεβρουαρίου 01, 2017 | 0 σχόλια

Στα Φιλιατρά στις 03 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00μμ. στοΦουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: « Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ασθενειών και εχθρών της ελιάς»Σχετική εικόνα Εισηγητές: Τζάμος Ελευθέριος, ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος Φυτιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, με θέμα: «Γλοιοσπόριο & Κερκόσπορα δυο μυκητολογικές ασθένειες – Ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους». Τσιτσιγιάννης Δημήτριος, επίκουρος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Κυκλοκόνιο – λοιπές μυκητολογικές ασθένειες ( ίσκα, σηψηρριζίες κ.α) – Καρκίνος ελιάς – Ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους». Παρασκευόπουλος Αντώνιος γεωπόνος ΔΑΟΚ Τριφυλίας με θέμα: «Κυριώτεροι εχθροί της ελιάς – Ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους»
Στους Γαργαλιάνους στις 04 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 6.00μμ. στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: « Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ασθενειών και εχθρών της ελιάς» Εισηγητές: Τζάμος Ελευθέριος, ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος Φυτιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, με θέμα «Γλοιοσπόριο & Κερκόσπορα δυο μυκητολογικές ασθένειες – Ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους». Τσιτσιγιάννης Δημήτριος, επίκουρος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Κυκλοκόνιο – λοιπές μυκητολογικές ασθένειες ( ίσκα, σηψηρριζίες κ.α) – Καρκίνος ελιάς – Ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους». Παρασκευόπουλος Αντώνιος γεωπόνος ΔΑΟΚ Τριφυλίας με θέμα: «Κυριώτεροι εχθροί της ελιάς – Ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους» Τις ημερίδες συνδιοργανώνονται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής Τριφυλίας, τον Αγροτικό Σύλλογο Φιλιατρών, τον Σύλλογο γεωπόνων Τριφυλίας και τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια