ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 1ηη του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, για ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, προκειμένου για την Εύρυθμη λειτουργία λόγω, λήξης της θητείας, των Δ.Σ. του Ν. Π. Δ. Δ και της Δημοτικής Επιχείρησης και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα: 1.Τροποποίηση της αριθ.303/2016 Α Δ Σ με θέμα: «Ορισμός μελών Δ Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας–Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας». 2.Τροποποίηση της αριθ.304/2016 Α Δ Σ με θέμα:«Ορισμός μελών Δ Σ της Δημοτικής Επιχείρησης«Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού- Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας».
Share on Google Plus

About kyparissiotis