48η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 14-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1)Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016.
2)Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Αστικές Αναπλάσεις Δ.Ε. Αετού». 3)Αποδοχή δωρεάς της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Πρόγραμμα για την Προστασία και Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης της Κυπαρισσίας», προς το Δήμο Τριφυλίας.
4)Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2016.
5)Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
6)Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά αποφάσεων Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης που αφορούν την αριθ. 3/2003 Πράξη εφαρμογής του σχεδίου Πόλεως Κυπαρισσίας και του 11ου/2003 σχετικού πρακτικού της Επιτροπής του Π.Δ. 5/17.12.1986.
7)Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2016 (εισήγηση προς το Δ.Σ). 8)Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τα έξοδα μετακίνησης ενός δημοτικού υπαλλήλου και τριών δημοτικών συμβούλων, για την εκπροσώπηση του Δήμου Τριφυλίας στην έκθεση «PHILOXENIA» στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια