Η 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
2. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Τριφυλίας στην έκθεση GRECKA PANORAMA στην Βαρσοβία στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2016 και δαπάνης για την μετακίνηση των αιρετών που θα εκπροσωπήσουν τον Δήμο.
3. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/σμου Δήμου Τριφυλίας Γ΄ τρίμηνο 2016 (Έγκρ.307/2016 ΑΟΕ).
4. Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δια βίου Μάθησης.
5. Τροποποίηση Π/σμου και Τ. Προγράμματος έτους 2016 (Έγκρ. αριθ. 310/2016 ΑΟΕ).
6. Έγκριση Απολογισμού έτους 2015 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δ. Τριφυλίας.
7. Προτάσεις μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για σχ. έτος 2017-2018.
8. Διαγραφές τελών Δήμου Τριφυλίας.
9. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής του ενιαίου τέλους καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2017.
10. Αίτηση ΔΕΥΑΤ για απαλλαγή προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών.
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ».
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ(τακτοποιητικός) και χορήγηση παράτασης του έργου:ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε ΑΕΤΟΥ.
14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ.ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ.
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ(τακτοποιητικός) και χορήγηση παράτασης του έργου:ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡ. ΟΔΩΝ ΔΕ ΤΡΙΠΥΛΗΣ.
16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ(τακτοποιητικός) και χορήγηση παράτασης του έργου:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΥΛΗΣ.
17. Έγκριση αίτησης παράτασης του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α.Μ 89/2016.
18. Ανάκληση της αριθ.244/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
19. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών(Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου) για την προετοιμασία λήψης της Πιστοποίησης iso 9001.
20. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών (Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα) για την προετοιμασία λήψης της Πιστοποίησης iso 9001.
21. Αίτηση Στασινόπουλου Ιωάννη για καθορισμό προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίου(Έγκ. της αριθ.46/2016 ΑΕΠΖ).
22. Αίτηση Αναγνωστόπουλου Αναστάσιου (Έγκ. της αριθ.44/2016 ΑΕΠΖ).
Share on Google Plus

About kyparissiotis