ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Οι μαθητές να επιλέγουν από πολλά μαθήματα!


Το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο αλλάζει σχολικά βιβλία και τρόπο εξετάσεων (!), γιατί ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει μια επιτυχημένη μόνιμη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η τελευταία ‘κόντρα’ μεταξύ Δεσποτάδων και Υπουργού Παιδείας σχετικώς με το μάθημα των θρησκευτικών και την πρωινή προσευχή, είναι κι αυτή στο ίδιο λάθος πλαίσιο. Οι ‘μεν’ θέλουν να μας μάθουν τα δικά τους θρησκευτικά ‘με το ζόρι’, και οι ‘άθεοι’ θέλουν να μας απαλλάξουν απ’ τις θρησκείες , πάλι ‘με το ζόρι’. Η λύση στο πρόβλημα της Παιδείας είναι το ε λ ε ύ θ ε ρ ο σ χ ο λ ε ί ο. Δ ε ν θα ε ί ν α ι τα μαθήματα λίγα και υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά , όπως είναι σήμερα. Αλλά θα υπάρχουν π ά ρ α π ο λ λ ά μ α θ ή μ α τ α (και πολλοί καθηγητές). Οι μ α θ η τ έ ς θα δ ι α λ έ γ ο υ ν τα μ α θ ή μ α τ α που τους α ρ έ σ ο υ ν, αυτά στα οποία έχουν ‘κλίση’.
Και θα αφαιρούν 2-3-4 που δεν τους αρέσουν, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν θα μένουν στην ίδια τάξη, ούτε θα περνούν σε άλλη σχολή από αυτή που ήθελαν. Το μάθημα των θρησκευτικών Θα έπρεπε να υπήρχε ένα βιβλίο Θρησκειολογίας, που να ενημερώνει ισότιμα για όλες τις θρησκείες. Ή να υπάρχουν διάφορα βιβλία περί θρησκειών, ένα για τον χριστιανισμό, ένα για το 12-άθεο, (ελληνική μυθολογία) κλπ, και να διαλέγουν οι μαθητές ποιο βιβλίο τους αρέσει, ή κ α ν έ ν α απ’ αυτά. Τόσο απλά. Ωστόσο τα θρησκευτικά ήδη είναι προαιρετικά ! , γιατί υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που επιτρέπει σε κάθε μαθητή να μην παρίσταται στο μάθημα αυτό, ούτε να εξετάζεται, α ρ κ ε ί να το δ η λ ώ σ ο υ ν οι γ ο ν ε ί ς τ ο υ. Δυστυχώς οι καθηγητές παρανομούν και ζητούν από τους γονείς να κάνουν δήλωση πως έχουν άλλο θρήσκευμα, ενώ τα θρησκευτικά είναι π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά έ σ τ ω κι α ν ε ί σ α ι χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς ‘ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς’ Απαγορεύεται η ερώτηση: τι θρήσκευμα είσαι . Δυστυχώς οι γονείς δεν έχουν το θάρρος να κάνουν τη δήλωση ‘απαλλαγής’ για τα παιδιά τους, διότι φοβούνται πως θα τα αντιμετωπίσουν στο σχολείο ως αιρετικά, ως ‘χιεχωβάδες’ ή άθεα. Δυστυχώς δεν έχουμε πραγματική ανεξιθρησκεία...
Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει αμέσως να ορίσει πως κάθε παιδί (Γυμνασίου και Λυκείου) μπορεί από μόνο του να παρακολουθεί θρησκευτικά ή όχι, ανεξάρτητα από τη γνώμη των γονιών του. Αλλαγή στα σχολικά μαθήματα και στον τρόπο διδασκαλίας. Τα σημερινά υποχρεωτικά μαθήματα είναι άσχετα με την πραγματική ζωή, τα βιβλία έχουν ‘ξύλινη’ ακατανόητη γλώσσα, και οι καθηγητές τα διδάσκουν με λάθος τρόπο. Δίνουν πολλές ε ι δ ι κ έ ς γ ν ώ σ ε ι ς από ‘άχρηστα’ πράγματα : θρησκευτικά, χημεία, μαθηματικά, ιστορία, λατινικά, αρχαία, ξένες γλώσσες, κλπ, και δεν έχουν β α σ ι κ έ ς γ ν ώ σ ε ι ς από τα σημαντικά που είναι : ερωτική διαπαιδαγώγηση, τρόποι συμπεριφοράς, οικολογία, υγεία, φυτολογία-βοτανολογία, υγιεινή διατροφή, μαγειρική, σερβίρισμα, οδήγηση σε μηχανάκι και αυτοκίνητο, μαστορέματα, τοπική ιστορία, νομική επιστήμη , αυτοάμυνα, κατασκηνώσεις, αντιμετώπιση γραφειοκρατίας, υπολογιστές, μουσική, χορό, θέατρο, ικανότητα να μιλούν σε ακροατήριο, και ολιγοήμερη εργασία σε δεκάδες διαφορετικά επαγγέλματα! Ευτυχώς που αυτές τις χρήσιμες γνώσεις τις μαθαίνει ο καθένας στην καθημερινή ζωή, άραγε τ α σ χ ο λ ε ί α δ ε ν χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι κ α θ ό λ ο υ. (εκτός από το να πάρεις το απολυτήριο, μήπως και βρείς καλή δουλειά!!! ) κ α τ ά ρ γ η σ η εξετάσεων - διαρκείς εξετάσεις !!! Η όλη φιλοσοφία των εξετάσεων είναι λάθος, μοιάζει σαν το ‘κρυφτούλι’ που παίζουν τα μικρά παιδιά, δεν ταιριάζει σε ενήλικες. Οι μαθητές δεν διαβάζουν για να μάθουν, αλλά για να περάσουν τις εξετάσεις!!! Κάνουν φροντιστήρια, μαθαίνουν τα ‘sos’ , προσπαθούν να αντιγράψουν για να πιάσουν τη ‘βάση’, και από την άλλη πλευρά οι εξεταστές κάνουν τους ‘αστυνόμους’, ελέγχουν για να μην αντιγράψουν οι μαθητές. Η αλήθεια είναι πως όλοι μας έχουμε ‘αντιγράψει’, όλοι έχουν πάρει το πτυχίο τους με ‘απάτη’, ακόμα και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ακόμα κι ο Πρωθυπουργός!...
Οι 9 στους 10 που έχουν πτυχίο δεν το αξίζουν, άλλωστε το 90% των γνώσεων που αποκτάει ένας επιστήμονας το μαθαίνει ‘στην πράξη’, όχι απ’ τα ‘βιβλία’. Πρέπει -λοιπόν-, να καταργηθούν οι εξετάσεις , και να αντικατασταθούν από ένα δ ι α ρ κ έ ς σ ύ σ τ η μ α ε λ έ γ χ ο υ : Όποιος μαθητής είναι ‘σαΐνι’, θα ανεβαίνει 2 τάξεις στη χρονιά. Όποιος είναι ‘σκράπας’ θα ‘χάνει’ τάξη, ήδη από τη μέση της χρονιάς. Αλλά δεν θα υπάρχουν ‘κακοί’ μαθητές γιατί θα διαλέγουν από μόνοι τους τα μαθήματα που τους αρέσουν. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα... αυτόματος επαγγελματικός προσανατολισμός Οι 9 στους 10 ανθρώπους, κάνουν άλλο επάγγελμα από αυτό που ήθελαν, γι’ αυτό και μόνο ένας στους 10 κάνει καλά τη δουλειά του!!!. Αιτία είναι το λάθος εκπαιδευτικό σύστημα με τα υποχρεωτικά μαθήματα και τις λάθος εξετάσεις. Αν εφαρμοστεί το σύστημα που προτείνουμε, δηλαδή να διαλέγει ο μαθητής τα μαθήματα που έχει κλίση, θα βρίσκει α υ τ ο μ ά τ ω ς τις ικανότητές του, και θα βρίσκει την επιστήμη, την τέχνη, και την εργασία που του αρέσει. Δεν θα είναι πλέον ‘δουλειά’, θα είναι ‘χόμπυ’. νέος τρόπος για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι
 Το Λύκειο γίνεται προθάλαμος του Πανεπιστημίου, επιλέγουν ως μαθήματα μ ό ν ο 5-7-10 , αυτά που είναι σχετικά μ’ αυτό που θέλουν να σπουδάσουν!! Σε αυτά θα δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις, και ο βαθμός θα συνυπολογίζεται με το απολυτήριο Λυκείου. π.χ. για να γίνει ένας γιατρός πρέπει να είναι καλός στη βιολογία, στη γνώση του ανθρωπίνου σώματος, στη φυτολογία-βοτανολογία-δίαιτα-μαγειρική, σε βασικές γνώσεις Ιατρικής από την εποχή του Ιπποκράτη έως σήμερα , στην ψυχολογία για να επικοινωνεί με τους ασθενείς, και βασικές γνώσεις χημείας. Ένας που πάει για γιατρός δεν πειράζει αν είναι ‘μέτριος’ σε: ιστορία, μαθηματικά, λογοτεχνία , έκθεση, φυσική. Για να γίνει φιλόλογος πρέπει να έχει την τέχνη του προφορικού και του γραπτού λόγου, να γνωρίζει νέα και αρχαία ελληνικά, λογοτεχνία, λαογραφία, ιστορία, ψυχολογία, φιλοσοφία, και να έχει μεταδοτικότητα. Δεν μας πειράζει αν είναι σκράπας στη θεολογία, στη χημεία, ή αν δεν είναι καλός στη γυμναστική. Αν ένας θέλει να γίνει γυμναστής, πρέπει να έχει γερό σώμα, να έχει ικανότητα σε μερικά αθλήματα και μεταδοτικότητα, να ξέρει ελληνικούς και άλλους χορούς, να έχει βασικές γνώσεις ιατρικής και ψυχολογίας. Όλες οι άλλες γνώσεις του είναι άχρηστες..
Ένας που θέλει να σπουδάσει πληροφορική και υπολογιστές, πρέπει να ξέρει καλά από κινητά τηλέφωνα έως υπολογιστές, να ξέρει καλά αγγλικά, μαθηματικά, κλπ. Ένας που πάει για νομικός, πρέπει να ξέρει γνώσεις πολιτεύματος και νόμων, να είναι καλός στη γλώσσα, στην ιστορία, την ψυχολογία, φιλοσοφία, λίγα λατινικά, λίγα θρησκευτικά , και λίγα απ’ όλα, γιατί η επιστήμη αυτή πρέπει να έχει γενικές γνώσεις.. Ένας που έχει κλίση για τεχνίτης, ας μάθει: φυσική , εφευρέσεις, γεωμετρία, διακόσμηση, οργάνωση χώρου, τι υλικά υπάρχουν και να χειρίζεται όλα τα εργαλεία. Και όποιος δεν θέλει να πάει σε ανώτατη σχολή, αλλά θέλει να ανοίξει μαγαζί, ή να γίνει εργάτης-αγρότης-κτηνοτρόφος-υπάλληλος γραφείου, δεν χρειάζεται καν να πάει στο Λύκειο. Είναι ο πιο τυχερός απ’ όλους. Η αληθινή ζωή τον περιμένει. Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με 3 ειδών φοιτητές !!! 1: αυτοί που από το Λύκειο επέλεξαν τα ανάλογα μαθήματα , ‘πέτυχαν’ στην σχολή που ήθελαν, και πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα . 2: όσοι δεν μπόρεσαν να πετύχουν π.χ. γιατροί, αλλά επιθυμούν πολύ να σπουδάσουν, θα μπορούν να πάνε στο πρώτο έτος , να πληρώσουν τα βιβλία τους, και αν περάσουν όλα τα μαθήματα, τότε θα πάνε στο δεύτερο έτος. 3: και θα υπάρχουν και οι απλοί ‘ακροατές’ φοιτητές, που θα παρακολουθούν τα μαθήματα σε όποια σχολή θέλουν, χωρίς εξετάσεις. Θα πληρώνουν τα βιβλία τους και συμβολικά δίδακτρα για τους καθηγητές. Θα παίρνουν ένα ‘χαρτί’ σαν ‘πτυχίο’, αλλά δεν θα μπορούν να το κάνουν επάγγελμα . ενηλικίωση από τα 12 !!! Δημοτικό – Γυμνάσιο -Λύκειο Όταν ακούμε την λέξη ‘ενηλικίωση’ ο νούς μας πάει στην ηλικία των 18. Κι όμως κάνουμε λάθος, γιατί το ανθρώπινο σώμα αρχίζει να ωριμάζει ήδη από την ηλικία 12-13-14.!!!
Τα κορίτσια τότε αρχίζουν να γίνονται γυναίκες, και τα αγόρια άντρες, και θα έπρεπε να ήταν ήδη ώριμοι και στο μυαλό από την ηλικία αυτή... Δημοτικό: Το δημοτικό σχολείο έχει σκοπό να ξυπνήσει τα απονήρευτα μικρά παιδιά των 6 χρόνων αργά-αργά χωρίς να τα πληγώσει. Ίσως είναι χρήσιμο το μάθημα των θρησκευτικών μόνο για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, παράλληλα με την ελληνική Μυθολογία, και τους μύθους του Αισώπου. Τους λες πως: ο Χριστούλης ήταν ένα καλό παιδάκι που μεγάλωσε και βόηθαγε τους φτωχούς και τους άρρωστους . Τους λες για τη χελώνα που ξεπέρασε το λαό, και για τον Δία που άρπαξε την Ευρώπη, κλπ. κλπ.. Αλλά καθώς πάνε σε 3-4-5-6 τάξη , πρέπει τα μαθήματα να αλλάζουν, και τα παιδιά να ξυπνήσουν, να μάθουν τη ζωή και πως δεν υπάρχει ‘αγιοβασίλης’... Μη ξεχνάμε πως τα σημερινά κορίτσια έχουν περίοδο ήδη από το τέλος του δημοτικού... Γυμνάσιο: τα μαθήματα πρέπει να γίνουν περισσότερα, να μάθουν λίγο απ’ όλα, θεωρία και πράξη, εμπειρίες σε διάφορα επαγγέλματα, κλπ. Να μπορεί ο μαθητής να αφαιρεί το 1/3 των μαθημάτων που δεν επιθυμεί. Λύκειο: μόνο εθελοντικά μαθήματα, και με βάση την επίδοση σε αυτά θα μπαίνουν στις ανώτερες σχολές. συμπερασματικώς----- Δουλειά του σχολείου είναι να βρίσκει τα χαρίσματα του καθενός, και να προωθεί τους μαθητές που είναι ‘σαΐνια’ σε κάποιο τομέα , έστω κι αν είναι μέτριοι μαθητές. (όπως ήταν και ο Einstein ). Οι άτακτοι μαθητές συνήθως είναι οι πιο ξύπνιοι , και πιο ικανοί απ ́ τους υπάκουους και τους ‘καλούς’.Η Ελλάδα πρέπει να γίνει παγκοσμίως πρότυπη χώρα στην Δημόσια Παιδεία, η οποία επειδή είναι ‘δωρεάν’, θα ανταγωνίζεται επάξια την ιδιωτική Παιδεία.
antoniosantonopouloskyparissia.blogspot.gr 
Υποσημειώσεις 1. - Οι εξετάσεις πρέπει να καταργηθούν ακόμα και για δίπλωμα αυτοκινήτου ή για έλεγχο κτέο. Πρέπει να υπάρχει δ ι α ρ κ ή ς έ λ ε γ χ ο ς, και όποιος δεν οδηγά σωστά να του αφαιρείται το δίπλωμα, όποιο αμάξι έχει μηχανικό ελάττωμα να υπάρχει ανάλογο πρόστιμο... Ακόμα και οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει να γίνονται κάθε μήνα δωρεάν για όλους ώστε να προλαβαίνομε τις αρρώστιες όταν είναι στο πρώτο στάδιο, τότε που θεραπεύονται. 
2. -Ας αναφέρουμε ένα πραγματικό συμβάν που δείχνει τη γραφειοκρατία που έχουν οι εξετάσεις: ένας Δημόσιος Υπάλληλος παράστησε πως έχει πρόβλημα υγείας και ζήτησε και πήρε από ιδιώτη γιατρό 4 μέρες άδεια. Μετά από 2 μήνες του ήρθε χαρτί να περάσει από Επιτροπή για να δουν οι ελεγκτές ιατροί αν είχε αρρωστήσει πριν 2 μήνες!!! 
3. –Το πείραμα του ελεύθερου σχολείου Summerhill ήταν λάθος και απέτυχε γιατί τα παιδιά τεμπελιάζουν και προτιμούν να παίζουν. Η λύση είναι το ημι-ελεύθερο σχολείο, όπου θα διαλέγει το κάθε παιδί τι απ’ όλα θα μάθε

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια