ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

45η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

kyparissiotis | Πέμπτη, Οκτωβρίου 13, 2016 | 0 σχόλια

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 17-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
 1)Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016.
2)Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2016 (εισήγηση προς το Δ.Σ).
3)Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.20/2015 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Πλαταμώδους.
4)Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 3.285,08€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για δαπάνη επαύξησης ισχύος της παροχής σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Γαργαλιάνων, καθώς και ορισμός υπολόγου
5)Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 799,62€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης της Ζωαγοράς Κοπανακίου, καθώς και ορισμός υπολόγου 6)Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 30,00€, για κάλυψη δαπάνης που απαιτείται για την υπαγωγή των αυθαιρέτων «Κλειστό Γυμναστήριο Γαργαλιάνων» και «Κλειστό Γυμναστήριο Κυπαρισσίας», στο Ν.4178/2013, καθώς και ορισμός υπολόγου.
7)Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 20,00€, για κάλυψη δαπάνης που απαιτείται για την παραλαβή δύο (2) βιβλίων συντήρησης μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, για το Κλειστό Γυμναστήριο Γαργαλιάνων και το Κλειστό Γυμναστήριο Κυπαρισσίας, καθώς και ορισμός υπολόγου.
8)Λήψη απόφασης περί της έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος λογιστικής τακτοποίησης, λόγω κατάσχεσης ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Τριφυλίας. Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια