ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΖΕΣΤΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

kyparissiotis | Πέμπτη, Αυγούστου 11, 2016 | 0 σχόλια

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 και ώρα 12.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
 • Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016
 • Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Παραλιακής Κυπαρισσίας»
 • Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Συντήρηση Πρασίνου Δήμου Τριφυλίας»
 • Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Τοίχοι Αντιστήριξης ΤΚ Καρυών, Δημ.Οδού ΤΚ Στασιού, ΤΚ Μύλων» & Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου για το εν λόγω έργο.
 • Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Κυπαρισσίας»
 • Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών»
 • Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Γαργαλιάνων»
 • Έγκριση της αριθ.451/2016 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου, σχετικά με την απευθείας ανάθεση της αποκομιδής σύμεικτων απορριμμάτων στην Δ.Κ. Γαργαλιάνων
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Κυπαρισσίας»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Γαργαλιάνων»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Αετού»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Βελτιώσεις Δημ.Οδών Αετού»
 • Λήψης αποφάσεως για ορισμό ημερομηνίας επανάληψης της διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια