ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

kyparissiotis | Τετάρτη, Ιουνίου 01, 2016 | 0 σχόλια

ΝΕΑ πρόσκληση προς του Δημάρχου Τριφυλίας προς την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου αναφέρει τα εξής: με έκτακτο χαρακτήρα.
Η πρόσκληση των Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης:   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02 Ιουνίου 2016 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και έκφραση γνώμης στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που ακολουθεί. Ημερήσια Διάταξη Παρουσίαση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Τριφυλίας Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια