ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα «ξεσκονίζουν» σύμβουλοι επιχειρήσεων και λογιστές με στόχο να προτείνουν τη βέλτιστη λύση στους πελάτες τους υπό το νέο ασφυκτικό περιβάλλον που δημιουργούν φόροι και ασφαλιστικές εισφορές. Θεωρείται δεδομένο ότι το δεύτερο εξάμηνο θα είναι γεμάτο από αναθεωρήσεις οικονομικής στρατηγικής για χιλιάδες επαγγελματίες. Κάποιοι θα αποφασίσουν να κλείσουν τα βιβλία τους διακόπτοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα. Κάποιοι άλλοι θα επιλέξουν να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους εκτός Ελλάδας βλέποντας τις γειτονικές χώρες –ειδικά Κύπρο και Βουλγαρία που είναι και χώρες μέλη της ΕΕ- να εφαρμόζουν τους… μισούς συντελεστές σε σχέση με τους αντίστοιχους που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Θα υπάρξουν και αυτοί που θα επιλέξουν να … ελιχθούν μέσα στον δαίδαλο των νέων μέτρων. Το crash test που παρουσιάζει σήμερα το Money Pro δείχνει ότι σημαντικά περιθώρια δεν υπάρχουν.
Ότι και να κάνει ο επαγγελματίας, θα πρέπει να γνωρίζει ότι από τα καθαρά κέρδη (εφόσον υπάρχουν μετά την αφαίρεση των επαγγελματικών δαπανών που επίσης έχουν φουσκώσει λόγω έμμεσων φόρων, αυξημένων εργοδοτικών εισφορών κλπ), θα του απομείνει ποσοστό της τάξεως του 40-50% ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης και το αν θα υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών ή όχι. Ειδικά δε στα μικρά ποσά κερδοφορίας –της τάξεως των 5000-10.000 ευρώ- το νέο πλαίσιο λειτουργεί αποτρεπτικά καθώς ακόμη και από αυτά τα πενιχρά κέρδη, ποσοστό της τάξεως του 60-75% καταλήγει στην τσέπη του κράτους.
Αφού αποδεχτεί το πόσο εχθρικό έχει γίνει το νέο περιβάλλον, ο επιτηδευματίας θα πρέπει να κάνει τους υπολογισμούς του για να καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Για παράδειγμα, δεν έχει κανένα νόημα πλέον ο ιδιοκτήτης ομόρρυθμης εταιρείας να τηρεί διπλογραφικά βιβλία καθώς και θα επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές, και θα καταβάλλει φόρο μερισμάτων οσάν να είχε ανώνυμη εταιρεία, ΙΚΕ, ή ΕΠΕ. Από την άλλη, το crash test οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για μικρά ποσά κερδοφορίας της τάξεως των 5000-30.000 ευρώ, η πιο οικονομική λύση μάλλον είναι η ατομική επιχείρηση. Μπορεί σε ορισμένα ποσά η ΙΚΕ να βγαίνει πιο «φθηνή» καθώς οι μέτοχοι δεν θα επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές, από την άλλη όμως ένα νομικό πρόσωπο έχει σαφώς μεγαλύτερο διαχειριστικό κόστος.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια