ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

kyparissiotis | Δευτέρα, Μαΐου 16, 2016 | 0 σχόλια

Οκτώ οχήματα του Δήμου Τριφυλίας οδεύουν προς απόσυρση, μετά τη σχετική απόφαση που έλαβε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το Σώμα, σύμφωνα και με το Πρακτικό και Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 199 για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή, απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου. Τα οχήματα, σύμφωνα με την Επιτροπή, παρουσιάζουν εκτεταμένες ζηµιές στον ηλεκτρομηχανολογικό τους εξοπλισμό και επί του αµαξώµατος, ενώ είναι αδύνατη η επισκευή τους λόγω ασύµφορου κόστους. Τα οχήµατα που αναφέρονται στον πίνακα, παραδίδονται στον Ο.∆.∆.Υ προς εκποίηση, κατόπιν της απόσυρσής τους, σε τιµή που ορίζεται από τον εν λόγω Οργανισµό.
Ηλ.Γ.

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια