ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο

kyparissiotis | Δευτέρα, Απριλίου 25, 2016 | 0 σχόλια

Στην παρούσα έκθεση, που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης παρουσιάζονται τα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν τις προσπάθειες προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στο νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο (περιοχή ενταγμένη στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000 με την κωδική ονομασία GR 2550005 «Θίνες Κυπαρισσίας») κατά το 2015.

Ειδικότερα παρουσιάζονται οι ενέργειες των ελληνικών αρχών σχετικά με την παράβαση 2011/2156 (αριθμός υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-504/14) και σχετικά με τον φάκελο που έχει ανοίξει από τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (case file Greece: Threats to marine turtles in Thines Kyparissias). Επίσης γίνεται αναλυτική καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων και απειλών που αντιμετώπιζε ο βιότοπος κατά την περίοδο ωοτοκίας 2015.

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια