ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Υγειονομική περίθαλψη ανασφάλιστων στην Τριφυλία

kyparissiotis | Δευτέρα, Απριλίου 25, 2016 | 0 σχόλια

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η διαδικασία έκδοσης και θεώρησης βιβλιαρίων ανασφαλίστων έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 908/Β/4.4.2016. Τελική ημερομηνία εξέτασης από τις Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής και έκδοσης αποφάσεων επί αιτήσεων, που έχουν κατατεθεί για έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας έχει οριστεί η 04-04-2016.
Η Κοινωνική Υπηρεσία ενημερώνει τους κατόχους βιβλιαρίων και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας για τη διατήρησή τους σε ισχύ έως τη λήξη τους. Όσοι κατέθεσαν αίτηση και δεν εκδόθηκε απόφαση ενημερώνονται ότι η αίτησή τους θα εξεταστεί με τη νέα διαδικασία από 01-06-2016. Για το μεσοδιάστημα δικαιούνται πρόσβαση στο Ε.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ. Εφεξής καταργείται με σχετική απόφαση η Δημοτική Ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής της Κ.Υ.Α139491/2006 και παύουν να κατατίθενται νέες αιτήσεις.

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια