ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

kyparissiotis | Παρασκευή, Απριλίου 15, 2016 | 0 σχόλια

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η β” φάση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Τριφυλίας για την περίοδο 2015-19, που αφορά τον επιχειρησιακό και οικονομικό σχεδιασμό. Οπως τόνισε κατά την εισήγησή του ο γενικός γραμματέας του δήμου Γιώργος Φιλντίσης -ο οποίος έχει επιμεληθεί το επιχειρησιακό μαζί με τις υπηρεσίες του δήμου, αποσπώντας τα εύσημα από όλους-, η β” φάση εξειδικεύει τον στρατηγικό σχεδιασμό της α” φάσης, περιλαμβάνει δηλαδή την εξειδίκευση των αξόνων σε μέτρα, στόχους και δράσεις για το διάστημα 2015-2019, την κωδικοποίηση των δράσεων, την εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων, την κατανομή των δαπανών – εσόδων κατ’ έτος και τους δείκτες παρακολούθησης.
Θέτει το πλαίσιο των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων, τα οποία κωδικοποιούνται σε δράσεις της επόμενης πενταετίας, οι οποίες βρίσκονται σε απόλυτη εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, θέτοντας στο κέντρο οριζόντιες και κάθετες συνεργασίες. Ενας από τους κύριους στόχους του σχεδίου αυτού είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των εθνικών και τοπικών πόρων, όπως επίσης και η μέγιστη απορρόφηση κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων στο δήμο. Τόνισε δε πως στο πλαίσιο σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος 2015-2019 (β” φάση) η διαδικασία εξειδίκευσης του στρατηγικού σχεδιασμού 2015-2019 (α” φάση) συνέπεσε με τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις που λάμβαναν χώρα με ταχύτατο ρυθμό στην Ελλάδα.

Category: , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια