ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

kyparissiotis | Τρίτη, Μαρτίου 22, 2016 | 0 σχόλια

Στον προγραμματισμό των αναγκαίων προσλήψεων εποχικού προσωπικού για το 2016 αποφάσισε ο Δήμος Τριφυλίας. Οι προσλήψεις σύμφωνα με απόφαση του οικείου Δ.Σ. την Δευτέρα περιλαμβάνουν όλες τις ανάγκες στο Δήμο και θα τεθούν προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος της υλοποίησης του προγράμαμτος
 Στη τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας η δημοτική αρχή παρουσίασε τον προγραμματισμό της, καθώς σκοπεύει να προσλάβει έξι εργάτες πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας, στις δασικές εκτάσεις του Δήμου μας, καθώς και τέσσερις ναυαγοσόστες, για το ίδιο χρονικό διάστημα, για τις μεγάλες παραλίες του Δήμου, «Αι-Λαγούδης» και «Λαγκούβαρδος»

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια