Video Of Day

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

Mε την μορφή του κατεπείγοντος συζητήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 10 Μαρτίου 2016 στο Δ.Σ. του Δήμου Τριφυλίας το σχέδιο Π.Δ. που αφορά τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, λόγω του ότι την 15-03-2016 λήγει η προθεσµία για την διαβούλευση του.
Ο κ. Κατσίβελας στην ομιλία του είπε τα εξής:
«Όπως όλοι γνωρίζεται βρίσκεται σε διαβούλευση που λήγει την 15-03-2016, το Προεδρικό Διάταγµα που αφορά τον Κυπαρισσιακό κόλπο. Το θέµα αυτό µας έχει απασχολήσει αρκετές φορές κατά το παρελθόν και πρέπει και τώρα να εκφράσοµε τις προτάσεις µας για το ως άνω υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγµα».
και πρότεινε:
1.Παράταση της Διαβούλευσης στον χρόνο που νοµίµως προσδιορίζεται.
2.Το Υπουργείο δια του Υπουργού ή µε στελέχη του και οι τοπικοί Βουλευτές να έρθουν σε ηµερίδες, να ενηµερώσουν τους πολίτες της περιοχής για µια πραγµατική διαβούλευση µε την κοινωνία.
3.Θεωρούµε απαράδεκτο την έκδοση Προεδρικού Διατάγµατος που δεν λαµβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ της περιοχής του πρώην Δήµου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Τριφυλίας και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
4.*ια την Ζώνη Ζ Α Τ θεωρούµε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέµµατα για κατοικία και το ύψος στα (5) µέτρα και ζητάµε αρτιότητα στα (8) στρέµµατα και ύψος κατασκευής τα (7) µέτρα, µετατροπή αντίστοιχη από το µέτωπο του γηπέδου. Καθορισµός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να αποκτήσει η περιοχή αρχιτεκτονικό χαρακτήρα µε οικοδοµικά υλικά που προέρχονται από την περιοχή µε οικολογική αξία.
Να ισχύσει αναδροµικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν.3937/2011.
5.Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσµευτούν οι καταπατηµένες περιοχές του.
6.Κατά παρέκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ .Κ Ελαίας, µοναδικός αθλητικός χώρος της περιοχής και αδειοδοτηµένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
7.Κατά παρέκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για Δηµοτικό Τουριστικό περίπτερο µε οικολογικά υλικά που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
8.Αρνούµαστε µόνον την ηµερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1 γιατί οι κάτοικοι δεν είναι επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συµµέτοχοι του περιβάλλοντος.
9.Διατηρεί ο Δήµος Τριφυλίας το δικαίωµα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόµων που υπάρχουν ή προβλέπονται από συµβόλαια του Δηµοσίου στην Π.Π.Φ.2,γιατί δεν µπορούµε να δεχτούµε ότι οι άνθρωποι θα µείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισµένο και γκετοποιηµένο περιβάλλον
10.Όσον αφορά την Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αµµοθίνες µε αγροτικές εκτάσεις να µετατραπεί το τµήµα που έχει αµµοθίνες ,να γίνει Π Π Φ 1 και το τµήµα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να διατηρεί την αρτιότητά του εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αµµοθινικό τµήµα. Ενναλακτικά το αµιγώς Αγροτικό τµήµα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόµη και στα 30 στρέµµατα.
11.Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄ Βαθµού και των δύο περιφερειών. Δεν µπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
12.Να αποζηµιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
Επί του θέµατος τοποθετήθηκαν οι αρχηγοί των παρατάξεων-Δηµοτικοί Σύµβουλοι- Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων-πρώην Δήµαρχοι-φορείς της περιοχής-Πρόεδροι Συλλόγων-Πολίτες- και ο Αρχηγός της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Βουδούρης Επαµεινώνδας ΠΡΟΤΕΙΝΕ στο . Σ τα εξής:
-Το τελικό σχέδιο του Π. να περιλάβει, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας τις περιοχές προστασίας της φύσης, όπως αυτές έχουν οριστεί στο σχέδιο.
-Όσον αφορά τις ζώνες Αγροτικού Τοπίου να καταργηθούν όλες οι προτεινόµενες διατάξεις και περιορισµοί και να ισχύσουν σε αυτές οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3937/2011 όπως ισχύει σήµερα και οι λοιπές κείµενες διατάξεις για κάθε άλλη επιτρεπτή σε αυτές χρήση.
To Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήµαρχου, έλαβε υπόψη του στα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του για το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγµα, τις τοποθετήσεις των οµιλούντων στην παρούσα Συνεδρίαση, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόµων Ν. 3463/06 και Ν. 3852/2010, µετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε κατά πλειοψηφεία να εγκρίνει την Εισήγηση µε τις προτάσεις του κ. Δήµαρχου.
1.Παράταση της Διαβούλευσης στον χρόνο που νοµίµως προσδιορίζεται.
2.Το Υπουργείο δια του Υπουργού ή µε στελέχη του και οι τοπικοί Βουλευτές να έρθουν σε ηµερίδες, να ενηµερώσουν τους πολίτες της περιοχής για µια πραγµατική διαβούλευση µε την κοινωνία.
3.Θεωρούµε απαράδεκτο την έκδοση Προεδρικού Διατάγµατος που δεν λαµβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ της περιοχής του πρώην Δήµου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Τριφυλίας και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
4.Για την Ζώνη Ζ Α Τ θεωρούµε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέµµατα για κατοικία και το ύψος στα (5) µέτρα και ζητάµε αρτιότητα στα (8) στρέµµατα και ύψος κατασκευής τα (7) µέτρα, µετατροπή αντίστοιχη από το µέτωπο του γηπέδου. Καθορισµός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να αποκτήσει η περιοχή αρχιτεκτονικό χαρακτήρα µε οικοδοµικά υλικά που προέρχονται από την περιοχή µε οικολογική αξία.
Να ισχύσει αναδροµικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν.3937/2011.
5.Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσµευτούν οι καταπατηµένες περιοχές του. 6.Κατά παρέκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ .Κ Ελαίας, µοναδικός αθλητικός χώρος της περιοχής και αδειοδοτηµένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
7.Κατά παρέκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για Δηµοτικό Τουριστικό περίπτερο µε οικολογικά υλικά που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
8.Αρνούµαστε µόνον την ηµερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1 γιατί οι κάτοικοι δεν είναι επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συµµέτοχοι του περιβάλλοντος.
9.Διατηρεί ο Δήµος Τριφυλίας το δικαίωµα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόµων που υπάρχουν ή προβλέπονται από συµβόλαια του Δηµοσίου στην Π.Π.Φ.2,γιατί δεν µπορούµε να δεχτούµε ότι οι άνθρωποι θα µείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισµένο και γκετοποιηµένο περιβάλλον
10.Όσον αφορά την Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αµµοθίνες µε αγροτικές εκτάσεις να µετατραπεί το τµήµα που έχει αµµοθίνες ,να γίνει Π Π Φ 1 και το τµήµα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να διατηρεί την αρτιότητά του εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αµµοθινικό τµήµα. Ενναλακτικά το αµιγώς Αγροτικό τµήµα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόµη και στα 30 στρέµµατα.
11.Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄ Βαθµού και των δύο περιφερειών. Δεν µπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
12.Να αποζηµιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
(Υπέρ της πρότασης του κ. Δήµαρχου τάχθηκαν Πρόεδροι Τ. Κοινοτήτων-Πρόεδροι Συλλόγων και φορέων της περιοχής-πρώην Δήµαρχοι).
Μειοψηφούντων των κ. Βουδούρη-Καλογερόπουλου που ψήφισαν ΚΑΤΑ της εισήγησης του κ. Δήµαρχου και υπέρ της δικής τους πρότασης και του κ. Κουκούµη που ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια