Video Of Day

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

Η παρέμβαση πολίτη που μας έφθασε σε επιστολή του για τα όσα επισυμβαίνουν με το νέο σχέδιο Π.Δ. για τον Κυπαρισσιακό που... δήθεν είναι σε διαβούλευση είναι άκρως χαρακτηριστική…
"Διαδίδουν ορισμένοι ότι είναι δήθεν αναγκαίο να περάσει όπως - όπως το «έκτρωμα» που αποκαλούν σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου, διότι σε αντίθετη περίπτωση όπως ισχυρίζονται κινδυνεύει η Ελλάδα να καταδικασθεί σε πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ψέμα που εξυπηρετεί τον στόχο να εξαπατηθεί για μια ακόμη φορά η κοινή γνώμη. Η αλήθεια είναι πως είτε εκδοθεί τώρα είτε σε ένα χρόνο, το προεδρικό διάταγμα αυτό είναι εντελώς άσχετο και δεν πρόκειται να επηρεάσει την έκβαση της δίκης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άνοιξε μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αντικείμενο την διαπίστωση αν η Ελλάδα παρέλειψε ή όχι να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, απλούστατα γιατί η δίκη έγινε ήδη τον Δεκέμβριο και απομένει η έκδοση της απόφασης. Επομένως είναι ολοφάνερο ότι λένε ψέματα. Γιατί;
 Η εξήγηση βρίσκεται στα όσα προηγήθηκαν και στο ποιος προκάλεσε την όλη ιστορία. Το 2002 η ΜΚΟ ΑΡΧΕΛΩΝ με χρηματοδότηση 450.000 ευρώ της Ε.Ε. εκπονεί ΕΠΜ με αντικείμενο την προστασία της περιοχή ωοτοκίας της χελώνας caretta caretta που τότε χαρακτηριζόταν ως απειλούμενο είδος. Η μελέτη αυτή, αντίθετα προς κάθε λογική και δίχως επιστημονική τεκμηρίωση πρότεινε να μετατραπεί σε… νεκρή ζώνη ολόκληρη η περιοχή από τις εκβολές της Νέδας μέχρι και την πόλη της Κυπαρισσίας και σε πλάτος στην ξηρά από την ακτογραμμή μέχρι και τον Εθνικό Δρόμο Πύργου Κυπαρισσίας.
 Η μελέτη αυτή ουδέποτε εγκρίθηκε από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, ούτε στην συνέχεια από το ΥΠΕΚΑ. Τον Σεπτέμβριο του 2006 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερία της Ε.Ε. η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των περιοχών που εντάχθηκαν στο δίκτυο NATURA, στις οποίες περιλαμβάνονται ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας οι περιοχές με κωδικούς «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)». Σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των περιοχών. Από το έτος 2010 η ΜΚΟ ΑΡΧΕΛΩΝ αρχίζει να… βομβαρδίζει την Δ/νση Περιβάλλοντος της Ε.Ε. με καταγγελίες ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει την περιοχή και ότι ανέχεται δραστηριότητες και έργα που καταστρέφουν τους τόπους ωοτοκίας της χελώνας.
Οι Ελληνικές Αρχές απαντούν ότι οι καταγγελίες αυτές είναι αβάσιμες και ότι για όσα παράνομα έργα εκτελούνται εφαρμόζονται οι μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Τον Μάρτιο του 2011 και ενώ οι καταγγελίες της ΑΡΧΕΛΩΝ συνεχίζονται, οι περιοχές αυτές χαρακτηρίσθηκαν με τον ν. 3937/2011 (άρθρο 9) ως Ειδικές Ζώνης Διατήρησης και εντάχθηκαν αυτόματα στο σύστημα προστασίας που προβλέπει ο νόμος με την ρητή πρόβλεψη ότι με τον τρόπο εκπληρώνεται η υποχρέωση της Ελλάδος που απορρέει από την Οδηγία. ΟΙ καταγγελίες της ΑΡΧΕΛΩΝ συνεχίζονται και κατορθώνουν να βρουν… ανέλπιστο σύμμαχο στο πρόσωπο του τότε Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος και της Ειδικής Γραμματέα ΥΠΕΚΑ, οι οποίοι εντελώς… αυθαίρετα υιοθετούν ως αληθινές τις καταγγελίες της ΑΡΧΕΛΩΝ και δίνουν το πρόσχημα στους γραφειοκράτες των Βρυξελών να χτυπήσουν. Έτσι, την 28-10-2011 στέλνουν προειδοποιητική επιστολή και καλούν τις Ελληνικές Αρχές να απαντήσουν για σχέδια οικοδόμησης τουριστικών κατοικιών, διανοίξεως δρόμων κ.λ.π. Οι Ελληνικές αρχές απαντούν και επισημαίνουν ότι η όποια οικοδομική δραστηριότητα συντελείται με βάση οικοδομικές άδειες και ότι θέμα διάνοιξης νέων δρόμων δεν υφίσταται διότι πρόκειται για δρόμους ήδη διανοιγμένους από την δεκαετία του 1970.
 Στις 27-9-2012 η Ε.Ε. απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα εγκαλώντας την για παράβαση της Οδηγίας και απορρίπτοντας τις εξηγήσεις των Ελληνικών Αρχών και μάλιστα με τρόπο σαρκαστικό, επικαλούμενη τα έγγραφα Μέρκου και Καραβασίλη και τάσσει στην Ελλάδα προθεσμία 2 μηνών για συμμόρφωση. Το ΥΠΕΚΑ με Γενική Γραμματέα την Μ. Ευαγγελίδου (ΔΗΜΑΡ) πελαγοδρομεί και χάνει χρόνο διότι δεν μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μέτρα. Το καλοκαίρι του 2014 με Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ την Ν. Γιαννακοπούλου επιτυγχάνεται να εκπονηθεί και εγκριθεί νέα ΕΠΜ που καταλήγει σε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως Περιφερειακού Πάρκου που περιλαμβάνει τις πραγματικά περιοχές προστασίας της Φύσης και Περιοχές Οικανάπτυξης που επιτρέπουν την δόμηση κατοικίας και σε ορισμένες περιοχές και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Ξεσηκώνονται οι ΜΚΟ με πρώτη την ΑΡΧΕΛΩΝ και με υπομνήματα στο ΣτΕ «σκούζουν» ότι καταστρέφεται η περιοχή και ότι πρέπει να χαρακτηρισθεί Εθνικό Πάρκο (στο οποίο απαγορεύεται η δόμηση). Τον Νοέμβριο του 2014 η Ε.Ε. ασκεί την προσφυγή της εναντίον της Ελλάδος στο Ε. Δικαστήριο. Δεν επικαλείται κανένα άλλο στοιχείο πλην των καταγγελιών εγγράφων και φωτογραφιών του ΑΡΧΕΛΩΝ και των εγγράφων Μέρκου και Καραβασίλη 
Τον Απρίλιο του 2015 το ΣτΕ με την 32/2015 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος, υπερβαίνοντας την δικαιοδοσία του, που περιορίζεται σύμφωνα με το νόμο στην νομοτεχνική επεξεργασία των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και δεν μπορεί να επεκτείνεται σε ζητήματα ουσίας υποδεικνύει τον χαρακτηρισμό ως Εθνικό Πάρκο και την ανάγκη να απαγορευθεί η δόμηση σε ολόκληρη την περιοχή. Τον Δεκέμβριου του 2015 συζητείται η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 28 Φεβρουαρίου 2016 το ΥΠΕΚΑ θέτει σε διαβούλευση το νέο σχέδιο Π.Δ. Ποιος λοιπόν ευθύνεται για τυχόν καταδίκη της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ολοφάνερο. Κάποτε η συνεργασία με εκείνον που επιβουλευόταν τα συμφέροντα της χώρας θεωρείτο «προδοσία». Σήμερα παριστάνουν ότι συνιστά οικολογική τάχα συνείδηση, με τα λεφτά του Ελληνα φορολογούμενου βεβαίως... Σαν δεν ντρέπονται."

Δεν υπάρχουν σχόλια