ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

kyparissiotis | Δευτέρα, Μαρτίου 21, 2016 | 0 σχόλια

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 21η του μηνός Μαρτίου , του έτους 2016, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 19:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :
1.Επικαιροποίηση στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων.
2.’Εγκριση παράτασης του έργου Ανακατασκευή Νέου Γηπέδου Φιλιατρών.
 1. 3. Έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης του Τουριστικού περιπτέρου στην θέση Αι Λαγούδι της Δ. Κ
Κυπαρισσίας (Συμπλήρωση των αριθ.357-384/2015 Α Δ Σ).
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου με κάλυψη της δαπάνης
από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (άρθρο 205 παρ.1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ.1 ν
2190/1994 όπως ισχύουν μέχρι τρεις μήνες του έτους 2016.
 1. 5. Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών για τον υπολογισμό του Τ Α Π για τον Δήμο Τριφυλίας.
 2. Διαγραφές τελών Δήμου Τριφυλίας.
 3. Έγκριση της αριθ.4/2016 Απόφασης του Φορέα Κοιν. Προστασίας -Αλληλεγγύης-Αθλητισμού
Δήμου   Τριφυλίας(Α΄ Τροπ/ση Π/σμου 2016).
 1. 8. Αντικατάσταση μελών α. Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας
β. A/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας
 1. Χορήγηση-Ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών αγορών
 2. 10. Καθορισμός του κέντρου των κάτωθι στάσιμων οικισμών του Δήμου Τριφυλίας :
α).Τσερτσαίικα. ΔΕ Αετού   β) Κεφαλόβρυση της ΔΕ Αετού γ) Κρυονέρι ΔΕ ΑΕΤΟΥ
δ)Μοναστήρι ΔΕ Αετού         ε)Αρτίκι ΔΕ Αετού.                   ζ)Ριζοχώρι ΔΕ ΑΕΤΟΥ
η)Στυλάρι   ΔΕ Αετού           θ)Αγ. Δημήτριος ΔΕ Αετού.         ι)Πλατάνια ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ
 1. Έγκριση δαπάνης για πρόστιμα Κ Τ Ε Ο οχημάτων του Δήμου


12.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής- ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΤΡΙΠΥΛΗΣ.
 1. 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής- ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής- ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής- ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2015.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής- ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
     ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ 2015.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής- ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
     ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2015.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής- ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
     ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2015.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής- ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝΟΣ.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής- ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας ΕΙΔΩΝ
     ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΤΡΙΠΥΛΗΣ.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής- ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
     ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ.
 1. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
     ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Μ 32/2013.  
23.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
     ΟΔΟΥ και ΓΕΦΥΡΙΟΥ Τ.Κ ΒΡΥΣΩΝ.

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια