ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

NEΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

kyparissiotis | Παρασκευή, Ιανουαρίου 22, 2016 | 0 σχόλια


Ο Δήμος Τριφυλίας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητος όσον αφορά την αποκομιδή απορριμμάτων, προβαίνει στην μίσθωση δύο Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων και ενός εφεδρικού, για χρονικό διάστημα έντεκα μηνών.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Τριφυλίας προχωρά στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση δύο (2) απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και ενός (1) εφεδρικού, που θα χρησιμοποιηθούν στην εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής των απορριμμάτων με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Τριφυλίας, για όλες τις δημοτικές ενότητες.
Το κόστος της μίσθωσης προϋπολογίζεται στο ποσό των 73.062,00€ με το ΦΠΑ, πιστώνεται στον Κ.Α. 20.6234.02 του προϋπολογισμού εξόδων 2016 του Δήμου Τριφυλίας.

Category: , , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια