ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΣΕΙΣ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ...

Πολύ χαλαρά πάει μέχρι στιγμής στην Τριφυλία η προεκλογική «κίνηση», παρότι βρισκόμαστε δύο μήνες πριν από τις εκλογές. Τόσο χαλαρά που ακόμη και αν κάποιος τη χαρακτηρίσει «αδιάφορη», μέσα στο κλίμα της εποχής θα είναι…
Θα «πολωθεί» στο τέλος;
Αδιάφορη, μέχρι στιγμής η προεκλογική «κίνηση» στην Τριφυλία, χωρίς αυτό να σημαίνει, πάντως, ότι οι υποψήφιοι δήμαρχοι και οι επιτελείς τους δεν κάνουν επαφές, δεν έχουν επικοινωνίες και δεν «κλείνουν» συνεργασίες.
Πάντως, η χαλαρότητα που παρατηρείται και, κυρίως, η αδιαφορία από την πλευρά των πολιτών – εκλογέων, προβληματίζει έντονα τα επιτελεία, γι’ αυτό και θεωρείται πως, όσο περνά καιρός, με διάφορους τρόπους θα επιχειρηθεί από υποψηφίους να «πολώσουν» το κλίμα!
Με ποιον πληθυσμό γίνεται η κατανομή των εδρών;
Στο άρθρο 283 παραγρ. 12 του νόμου του «Καλλικράτη», νόμος 3852 ΦΕΚ 87/Α/ 7.6.2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο πραγματικός πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως!Ποιος, όμως, είναι αυτός ο πληθυσμός; Της απογραφής του 2011, θα πείτε! Χάρηκα πολύ, απαντώ και συνεχίζω:
Σκοπός της απογραφής πληθυσμού, όπως ρητά αναφέρεται στο ΦΕΚ της Προκήρυξη Διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, κατά τα έτη 2010 – 2011, ήταν:
α) Η καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας,
β) Η καταμέτρηση του Πραγματικού Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής, σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας,
γ) Η καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου, ανά δημοτική ενότητα, εκλογικό διαμέρισμα και απογραφικό τομέα μόνιμης κατοικίας, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες κατά τις βουλευτικές εκλογές. 
Η κατανομή των βουλευτικών εδρών γίνεται, λοιπόν, με βάση το Νόμιμο Πληθυσμό, ΟΚ! Η κατανομή των εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια, ανά Δημοτική Ενότητα, με βάση ποιον πληθυσμό γίνεται; Ο «Καλλικράτης» αναφέρει τον «Πραγματικό Πληθυσμό»!Έλα μου, όπως που ο De Facto («Πραγματικός Πληθυσμός») όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, σχεδόν σε όλες – σχεδόν – τις περιπτώσεις είναι διαφορετικός και από το Νόμιμο και το Μόνιμο πληθυσμό (ο οποίος αναφέρει μόνο συνολικά τον πληθυσμό κάθε Δήμου και κάθε Δημοτικής Ενότητας και όχι αναλυτικά!
Από το Θάρρος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια