ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ : « 7η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 17-03-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1)Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης κι απ΄ευθείας ανάθεση του έργου «Επέκταση – Βελτίωση Δικτύων Ομβρίων Δ.Ε. Αετού».
2)Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης κι απ΄ευθείας ανάθεση του έργου «Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε.Αετού».
3)Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης κι απ΄ευθείας ανάθεση του έργου «Δημοτική Οδοποιία Τ.Κ. Καλού Νερού».
4)Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης κι απ΄ευθείας ανάθεση του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία Δ.Ε. Τριπύλης».
5)Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Επέκταση Δικτύου Λυμάτων Φιλιατρών».
6)Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Επέκταση – Βελτίωση Δικτύων Ομβρίων Φιλιατρών».
7)Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αετού».
8)Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Τριφυλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για λειτουργία τροχήλατης καντίνας αυτοκινούμενης ή μη, για το έτος 2014.
9)Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Τριφυλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για εκμίσθωση ομπρελών – ξαπλωστρών, για το έτος 2014.
10)Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας, στη θέση «Λαγκούβαρδος», Δ.Ε.Γαργαλιάνων, για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για το έτος 2014.
11)Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με το αν προκύπτει υποχρέωση αποζημίωσης, από πλευράς του Δήμου, για ατύχημα που προκλήθηκε σε Ι.Χ.Ε. λόγω φθοράς του οδοστρώματος.
12)Ορισμός δικηγόρου για χειρισμό υπόθεσης είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από σύμβαση μισθώματος μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και της Λαινά Παναγιώτας του Δημητρίου.
13)Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έξωσης κατά της Λαινά Παναγιώτας του Δημητρίου, εκμισθώτριας του Τουριστικού Περιπτέρου «Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ» στην Τ.Κ. Αετού, Δήμου Τριφυλίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ : « 8η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 18-03-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τo πιο κάτω μοναδικό θέμα:

Προέλεγχος και προέγκριση του Απολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικονομικού έτους 2012.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια