20 αγροτικά επενδυτικά σχέδια 6 εκατομμυρίων ευρώ στην Τριφυλία.


Είκοσι σχέδια βελτίωσης από αγρότες της Τριφυλίας έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής τους, καθώς ήδη έχουν υλοποιηθεί. Τα σχέδια αυτά ήταν συνολικής δαπάνης 6 περίπου εκ. ευρώ, γεγονός που δείχνει το μέγεθος των επενδύσεων που γίνονται στην περιοχή στον αγροτικό τομέα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δυναμικός και με πολλές προοπτικές. Από αυτά τα 20 σχέδια ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και έχουν πληρωθεί τα 10 και εκκρεμούν οι πληρωμές για τα υπόλοιπα, καθώς ήδη οι φάκελοί τους έχουν σταλεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους τελικούς ελέγχους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι συνολικά τα σχέδια βελτίωσης που είχαν εγκριθεί για την περιοχή της Τριφυλίας είναι περίπου 90, τα οποία υλοποιούνται σταδιακά. Η δημόσια δαπάνη καλύπτει το 40-50% των επενδύσεων αυτών. Κ.Μπ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Share on Google Plus

About kyparissiotis