Μήνυμα Αλευρά για την Ημέρα Περιβάλλοντος αλλά από λόγια χορτάσαμε...

Με την ευκαιρία της σημερινής παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, ας θυμηθούμε όλοι το χρέος μας απέναντι στις επερχόμενες γενιές να παραδώσουμε έναν πλανήτη καλύτερο απ’ αυτόν που παραλάβαμε. Η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ανεξέλεγκτη ρύπανση και η μόλυνση του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα αποτελούν μάστιγα για την εποχή μας και χρέος μας είναι να προχωρήσουμε με σωστό σχεδιασμό, δίνοντας έμφαση στην ανακύκλωση, στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, στην προστασία των περιοχών Natura, στην εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών ελέγχων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις γιατί η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τη βάση της αναπτυξιακής προοπτικής για τη Μεσσηνία. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ορθολογική διαχείριση του ενεργειακού μας πλούτου, στη διατήρηση της ισοτιμίας μεταξύ ανάπτυξης και περιβαλλοντικής συνείδησης. Να δούμε το περιβάλλον άρρηκτα δεμένο με την κουλτούρα και τον πολιτισμό και άρρηκτα δεμένο με την ανθρώπινη υπόσταση, ως βάση ζωής και δημιουργίας για ένα καλύτερο αύριο.
Share on Google Plus

About kyparissiotis