Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για την ΕΡΤ

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για το κλείσιμο της ΕΡΤ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13 & 19/06/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας κατά τη συνεδρίαση του στις 13  &19/06/2013 εκφράζοντας την δικαιολογημένη ανησυχία και των συνδημοτών μας για τις εξελίξεις στον ιστορικό και εθνικής εμβέλειας ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της ΕΡΤ επισημαίνει τα εξής:
1.     Είναι προφανές ότι η ξαφνική  και βίαιη κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία της ΕΡΤ, κυρίως με τη σίγαση των εκπομπών και την κατάργηση του σήματός της, ήταν μη συνάδουσα με τον κοινωνικά, εθνικά και δημοκρατικά ευαίσθητο χαρακτήρα του συγκεκριμένου σταθμού.
2.     Είναι επίσης προφανές ότι σε κάθε περίπτωση αλλά και στην περίπτωση της ΕΡΤ κανείς δεν μπορεί να συμφωνεί με οριζόντια μέτρα απολύσεων εργαζομένων.
3.     Εκτιμάει οτι η απόφαση του ΣΤΕ πρέπει να αποτελέσει βάση για την κυβέρνηση στην κατεύθυνση της εξυγίανσης της ΕΡΤ και της διαμόρφωσης ενός νέου βιώσιμου και δημοσίου  καναλιού με εθνικό χαρακτήρα και δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας που αποτελεί κυρίαρχο αίτημα και βρίσκει τη στήριξη της πλειοψηφίας του όπου γης ελληνισμού.

Share on Google Plus

About kyparissiotis