Απάντηση της εταιρείας σε Οδυσσέα Βουδούρη για «Θίνες Κυπαρισσίας»

Με αφορμή την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της εφημερίδος «ΘΑΡΡΟΣ» την 25η-5-2013 και ώρα 11.10 δημοσιεύματος υπό τον τίτλο «Οδυσσέας Βουδούρης: Η προσωρινή αναστολή να γίνει οριστική στις Θίνες Κυπαρισσίας», σημειώνουμε κατωτέρω τα εξής, εξαιρετικού, πιστεύομε, και πάντως γενικότερου ενδιαφέροντος, ζητήματα. Ο ως άνω βουλευτής φέρεται ότι έτυχε της διαβεβαιώσεως της γεν. γραμματέως του ΥΠΕΚΑ «για την υπογραφή της υπουργικής απόφασης που αφορά στην αναστολή των εργασιών στις “Θίνες Κυπαρισσίας”».
 Πλην όμως, μια τέτοια διαβεβαίωση, αν πράγματι δόθηκε, συνιστά προϊόν αδικαιολόγητης άγνοιας της κειμένης νομοθεσίας, άρα μια ακόμη απόδειξη ότι «…δεν είναι στραβός ο γιαλός, αλλά στραβά αρμενίζουμε..». Ειδικότερα: η νομοθεσία προβλέπει ότι προκειμένου να επιβληθεί αναστολή εργασιών σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, απαιτείται να έχει αρχίσει η εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, δίχως ν’ αρκεί η τυχόν ανάθεση κατάρτισης σχεδίου διαχείρισης. Έναρξη εκπόνησης, όμως, τέτοιας μελέτης, η οποία, σημειωτέον, δεν μπορεί ν’ ανατεθεί απευθείας, σημαίνει ότι έχει προηγηθεί το στάδιο δημοσίευσης διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης, η διενέργεια και επιτυχής ολοκλήρωση του διαγωνισμού, η ανάθεση στο γραφείο μελετών στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, και ο διορισμός από την αναθέτουσα αρχή επιβλέποντος της εκπόνησης της μελέτης. Τίποτε από τα παραπάνω δε συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αναστολή εργασιών είναι ανεπίτρεπτη.
Αν, λοιπόν, η γεν. γραμματέας κα Ευαγγελίδου προέβη πράγματι στη διαβεβαίωση, την οποία δημοσιοποίησε ο κ. βουλευτής, τότε έχει υποπέσει σε σοβαρό ατόπημα, αφού διαβεβαίωνε για κάτι το οποίο η νομοθεσία δεν προβλέπει. Εν όψει των ανωτέρω ο τίτλος του άρθρου σας είναι μάλλον δικαιολογημένος, αφού εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι κάποιοι επιχειρούν να εκμεταλλευθούν το γνωστό ουδέν μονιμώτερον του προσωρινού. Ας έχουν, όμως, υπ’ όψιν τους ότι τα πράγματα ευτυχώς άλλαξαν. Και ουδείς εξ όσων έχουμε περιουσία στην περιοχή αυτή θα παραμείνει απαθής θεατής επιδείξεων περιβαλλοντικού ακτιβισμού, οι οποίες εν τέλει αποφέρουν κάκιστες υπηρεσίες στην προστασία του περιβάλλοντος.
Με εκτίμηση, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ Α.Ε. Παναγιώτης Ι. Βρεττάκος
Share on Google Plus

About kyparissiotis