Η δωρεάν διανομή τροφίμων στη Δημοτική Ενότητα Δωρίου

Όλες οι τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου του Δήμου Οιχαλίας, εντάσσονται στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2013. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 1. όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Δ.Ε. Δωρίου του Δήμου Οιχαλίας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και είναι πολίτες της Ε.Ε. 2. το οικογενειακό τους εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση, έτους 2011, να έχει ως εξής:
α) έως 7.200 Ευρώ για ένα μέλος β) για οικογένεια με δύο μέλη, έως 10.700 Ευρώ γ) για οικογένεια με 3 μέλη, έως 11.520 Ευρώ δ) για οικογένεια με 4 μέλη, έως 14.400 Ευρώ ε) για οικογένεια με 5 μέλη, έως 17.280 Ευρώ στ ) για κάθε ένα μέλος, πλέον του ανωτέρω, το ποσό αυξάνεται + 2.880 Ευρώ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από 1 Απριλίου έως και 15 Μαΐου έτους 2013 να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δημαρχείο Δωρίου, ή στο ΚΕΠ Δωρίου έχοντας μαζί τους, 1. εκκαθαριστικό, 2. ταυτότητα ή άδεια διαμονής σε ισχύ. Όσοι υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο, δεν πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτηση, για το έτος 2013, σε κανένα άλλο φορέα, όπως π.χ. Ιερά Μητρόπολη
Share on Google Plus

About kyparissiotis