Προυπολογισμός και προσλήψεις στο Δ.Σ. Τριφυλίας

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας θα πραγματοποιηθεί
στις 26 Μαρτίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα του δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με έμφαση το οικονομικό μέλλον του Δήμου
 Στην Διπλή πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μπασδάνης περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέματα:
 1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας έτους 2013
 2. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων Δήμου Τριφυλίας για το διδακτικό έτος 2013-2014
 3. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών έτους 2013 4. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης σύμβασης έτους 2013

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια