Νόμιμη η απόφαση για τα τέλη αποσαφηνίζει ο Καλκαβούρας

Απαντώντας σε δημοσίευμα Τοπικής Εφημερίδας όσον αφορά την ακυρότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Τριφυλίας, σας γνωρίζουμε ότι :
1. Η πρόσκληση του Προέδρου απευθύνθηκε προς τους Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους – Εκπροσώπους Τοπικών Συμβουλίων.
2. Η πρόσκληση εστάλη προς όλους τους ανωτέρω και ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου γι αυτό άλλωστε, παρέστησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο αρκετοί, οι οποίοι έλαβαν και το λόγο.
3. Σε κάθε σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνουμε όλους τους Προέδρους – Εκπροσώπους Τοπικών Συμβουλίων ανεξάρτητα εάν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα που αφορούν τις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες.
4. Πρέπει δε να υπενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης (αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Τριφυλίας), δεν αφορούσε ειδικό θέμα κάποιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, αλλά αφορούσε το σύνολο του Δήμου Τριφυλίας ως ενιαίας οντότητας.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες από πλευράς Προεδρείου όσον αφορά τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια