Αλεξοπούλειο θα ονομαστεί το Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

ΤΗΝ επιθυμία του αείμνηστου Αλεξόπουλου, μεγάλου δωρητή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, θα εκτελέσει μετά από 80 χρόνια από την ιδιόχειρη διαθήκη του, προκειμένου να ονομαστεί Αλεξοπούλειο εκπληρώνοντας το όνειρο του δωρητή. Σύμφωνα με όσα μας δήλωσε ο διοικητής κ. Παν. Μπόζος η απόφαση ήταν ομόφωνη από το Δ.Σ. του ιδρύματος μετά από πρόταση του ιδίου και θα ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία μέχρι την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Σήμερα δημοσιεύουμε κατά αποκλειστικότητα όλη την απόφαση του Δ.Σ. όπως καταγράφηκε στα πρακτικά του και έχει ως ακολούθως:
"Έχοντας υπόψη :
1. την από 14-1-1932 ιδιόγραφη διαθήκη του Γεωργίου Αλεξόπουλου του Θεμιστοκλέους, η οποία κηρύχθηκε κύρια και δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας την 21-12-1936, με την οποία δωρίζει όλη την περιουσία του για την ίδρυση και συντήρηση Νοσοκομείου στην Κυπαρισσία, όπου αναφέρει :
1.1. ‘’… επιθυμώ σοβαρώς να διαθέσω τα της περιουσίας μου δια τον μετά θάνατόν μου χρόνον ευρεθησομένη ακίνητος περιουσία μου, μετά των εν αυτή εγκαταστάσεών μου και των κινητών των εκάστοτε συνεκμισθωμένων μετ’ αυτής, εξαιρέσει της κατ’ άλλον τρόπον διατιθεμένης δια της παρούσης , ή άλλων μελλουσών διατάξεων μου τοιαύτης επιθυμώ και παραγγέλλω να παραμείνει εις το διηνεκές αναπαλλοτρίωτος και συγκεκρωτημένη εις το ενιαίον σύνολον …’’
1.2. ‘’… Νοσοκομείου συμφώνου προς σχέδιον του Αρχιτέκτονος Νικολάου Κλάψη κατοίκου Αθηνών η ευρισκομένου εις χείρας μου η σχεδιοθησομένου παρ’ αυτού, η τούτου αρνουμένου η μη υπάρχοντος παρ’ άλλου επιστήμονος τη εγκρίσει του ως κατωτέρω εκ τελεστού της παρούσης ονομασθησομένου ‘’Αλεξοπούλειον Νοσοκομείον ‘’, εν τω οποίω να νοσηλεύονται και εν γένει περιθάλπονται επιστημονικώς άποροι και πτωχοί (κοινώς αναγνωρισμένης πτωχίας) άρρωστοι θεραπεύσιμοι προτιμούμενων κατά πρώτων μεν λόγων Αυλωνιτών και κατά δεύτερων Κυπαρισσίων …’’
2. το Α.Ν. 1865/17-7-1938 (ΦΕΚ 311/1-8-1939) σε συνδυασμό με το από 21-6-1939 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 259/1939) ιδρύθηκε το νοσηλευτικό ίδρυμα με την επωνυμία Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, το οποίο σήμερα είναι ΝΠΔΔ (άρθρο 7, παρ. 1, του Ν. 3329/2005)
3. το Ν 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-05) άρθρο 7 παράγραφος 8 ‘’αρμοδιότητες Διοικητή Νοσοκομείου’’ .
4. το γεγονός ότι εάν δεν είχε δωρίσει άπασα την μεγάλη περιουσία του ο δωρητής Γεώργιος Αλεξόπουλος, μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη για την Πατρίδα μας περίοδο (σε ημέρες οικονομικής κρίσης), με στόχο οι συμπατριώτες του να είναι ασφαλείς τουλάχιστον σε θέματα Υγείας, δεν θα υπήρχε σήμερα Νοσοκομείο στην Κυπαρισσία.
5. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει σεβαστός ο όρος της διαθήκης του μεγάλου δωρητή και ευεργέτη Γεωργίου Αλεξόπουλου σχετικά με την ονομασία του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κυπαρισσίας ως ‘’Αλεξοπούλειον Νοσοκομείον ‘’
προτείνω την έγκριση για συμπλήρωση της ονομασίας του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κυπαρισσίας σε Γ.Ν. – Κ.Υ. Κυπαρισσίας ‘’ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ‘’, προκειμένου να γίνει σεβαστός ο όρος της διαθήκης του μεγάλου δωρητή και ευεργέτη Γεωργίου Αλεξόπουλου .
Share on Google Plus

About kyparissiotis