Απολύσεις και μετατάξεις σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Το λουκέτο που θα τεθεί σε οργανισμούς και ΝΠΔΔ, που κρίνονται χωρίς αντικείμενο, θα έχει ως αποτέλεσμα μα μην ανανεωθούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου περίπου 60.000 εργαζομένων. Εκτός τούτου, εγείρει ερώτημα το αν θα παραμείνουν τελικά στη θέση τους οι υπάλληλοι που εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς έχουν τοποθετηθεί σε προσωποπαγείς θέσεις.
Τυχόν κατάργηση οργανισμών ή αλλαγή οργανογραμμάτων, ακόμη και του στενού δημόσιου τομέα, σημαίνει ότι οι υπάλληλοι αυτοί θα υποχρεωθούν να αποχωρήσουν. Οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας εργάζονται κυρίως στις ΔΕΚΟ. Το μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις κυβερνητικών στελεχών, θα μεταταχθεί σε άλλες θέσεις του Δημοσίου, πράγμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα, με δεδομένο ότι η διαδικασία αυτή θα είναι εξαιρετικά χρονοβόρος και θα αποκλείσει οποιαδήποτε πρόσληψη νέου προσωπικού σε βάθος χρόνου.
Share on Google Plus

About kyparissiotis