Δεκάδες υποψήφιοι για τις μόνιμες θέσεις του Δήμου!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η υποβολη δικαιολογητικών στο Δήμο Κυπαρισσίας απο υποψηφίους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πλήρωσης 8 μόνιμων θέσεων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του και μάλιστα η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ειδικότερα αιτήσεις υπέβαλλαν απο διάφορες περιοχές 100 περίπου άτομα και μετά την μοριοδότηση που θα ολοκληρωθεί σύντομα θα αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας επιλογής υποψηφίων που θα υποβληθεί στο ΑΣΕΠ για να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.
Οι θέσεις είναι: 1 Πολιτικός Μηχανικός, 1 Αρχιτέκτονας, 1 Υδραυλικός Άρδευσης, 4 Εργάτες καθαριότητας και 1 Εργάτη ηλεκτροφωτισμού.
Είναι γεγονός ότι οι θέσεις αυτές καλύπτουν σημαντικές ανάγκες στο Δήμο μας που σύμφωνα με πληροφορίες πληθυσμιακά αυξάνεται εκθετικά και επομένως οι απαιτήσεις των δημοτών πολλαπλασιάζονται. Αξίζει να τονισθεί ότι η Δημοτική αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφράσει τις απόψεις της για ενίσχυση του Δήμου με προσωπικό και για πλήρη οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο Δήμος οργανώνεται ώστε να μπορεί να αντλήσει κονδύλια για έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΠΑ αλλά και όταν μελλοντικά προχωρήσει ο Καποδίστριας 2 επιθυμεί να διαθέτει επαρκές προσωπικό ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες ακόμα και των απομακρυσμένων περιοχών.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια